Bedrijvenbenadering

Als een overheid zich geconfronteerd ziet met een mobiliteitsprobleem, zal ze daar meestal een verkeerskundige oplossing voor zoeken, zoals ‘extra rijstrook’ op een drukke weg of ‘meer ov-capaciteit’ op drukke ov-lijn. Maar daarbij wordt wel eens vergeten dat een gedragsaanpak gericht op specifieke doelgroepen, minstens zo effectief kan zijn – en vaak fors goedkoper.

 

Een gedragsaanpak kan gericht zijn op de doelgroep zelf of op de bedrijven die de het gedrag van de doelgroep mede bepalen. Dat laatste heet de bedrijvenbenadering. Dit is een aanpak gericht op werkgevers, onderwijsinstellingen, logistieke verladers en vervoerders of publiekstrekkers. Deze intermediaire doelgroepen bepalen het gedrag van hun gebruikers. Een interessant is een campusgebied waar diverse onderwijsinstellingen om 9:00 beginnen. Dit veroorzaakt een grote mobiliteitsstroom naar het gebied tussen 8:30 en 9:00. Het maken van integrale afspraken tussen gemeente, vervoerders en onderwijsinstellingen is in dit soort gevallen een effectief instrument.

 

MuConsult ondersteunt opdrachtgevers bij alle fasen van de beleidscyclus. Onze kennis en ervaring rijkt van het uitvoeren van probleemanalyses en het in kaart brengen van de potentie van maatregelen tot het verbinden van de belangen en ambities van stakeholders en het creëren van draagvlak voor een duurzame gezamenlijke aanpak waarin alle stakeholders hun verantwoordelijkheid nemen. Ook ondersteunen we bij het opzetten en uitvoeren van integrale pakketten aan maatregelen en het monitoren, evalueren en bijsturen van die maatregelen.

 

Onze ervaring leert dat de beste resultaten worden bereikt als alle stakeholders begrip hebben voor elkaars positie en hun eigen verantwoordelijkheid nemen voor het realiseren van duurzame bereikbaarheid. De overheid jaagt aan, ondersteunt en faciliteert; de bedrijven passen hun beleid en regelingen aan. Ieder binnen de kaders van wat haalbaar is op korte en lange termijn en op basis van een integrale afweging van maatschappelijke belangen.

Meer informatie over dit werkveld?

Neem contact op met Juliët van Drumpt

Contact opnemen

Meer informatie over dit werkveld?

Neem contact op met Alex Dragan

Contact opnemen

Voorbeeldprojecten

Delen

Vragen? Wij komen graag met u in contact!