\

Foto ruimte

Gerelateerd

Structurerende werking van infrastructuur

Eén blik op de kaart van een land of stad toont aan dat infrastructuur een structurerende werking heeft. Belangrijke corridors en knooppunten hebben zich in de afgelopen decennia sterk ontwikkeld. MuConsult adviseert over de structurerende werking van infrastructuur door ruimtelijke effecten van de aanleg van nieuwe infrastructuur in kaart te brengen.

Voorbeeldprojecten:

 


Ruimtelijke effecten Fileproof projecten
Voor het ministerie van Verkeer en Waterstaat hebben wij de langetermijn effecten onderzocht van de Fileproof projecten (het tegengaan van reguliere en incidentele files, en het stimuleren van anders doen en denken). Hierbij is onder andere gekeken naar de ruimtelijke effecten op de lange termijn.  

 


Ruimtelijke effecten van de N11
Om een beter beeld te krijgen van de structurerende werking van infrastructuur, heeft de Directie Zuid-Holland van Rijkswaterstaat een longitudinaal onderzoek laten uitvoeren naar de ruimtelijke effecten van de N11. Daarbij ging het om ontwikkelingen van de weg op de bedrijvigheid, de woningvraag en de infrastructuur in het gebied. Wij hebben indicatoren voor deze ontwikkelingen in kaart gebracht en hebben ook een nulmeting uitgevoerd, op basis van bestaande bronnen.