\

Foto ruimte

Gerelateerd

Werkgebied Ruimte en Mobiliteit

Op ieder schaalniveau is sprake van een relatie tussen ruimte en mobiliteit, zowel functioneel (iedere verplaatsing heeft een bestemming) als organisatorisch (iedere ontwikkeling in de ene sector heeft invloed op de andere sector). MuConsult doet integraal onderzoek waarbij zowel ruimte als mobiliteit betrokken worden.

Wij adviseren provincies, stadsregio's, rijksoverheid en  OV-bedrijven over de volgende onderwerpen (klik op het onderwerp voor meer informatie):