\

Foto OV

Gerelateerd

Concessiebeheer en monitoring

Het verlenen van een OV-concessie is de start van een langlopende relatie tussen overheid en vervoerder waarbij de (financiële) belangen aan beide zijden groot zijn. Goed beheer van deze concessies loont daarom ook de moeite. Wij adviseren en ondersteunen overheden zowel bij de opzet van de interne organisatie als bij de feitelijke uitvoering van het concessiebeheer waaronder de monitoring van de prestaties van vervoerders.

Voorbeeldprojecten:

 


Organisatie concessiebeheer
Wij hebben de provincies Friesland, Limburg, Noord-Holland en Zuid-Holland geadviseerd bij de interne organisatie van het concessiebeheer. Daarvoor hebben wij de processen die regelmatig voorkomen aan de hand van overzichtelijk protocollen beschreven. Tevens hebben wij de provincies geadviseerd over de optimale samenstelling en de belasting van hun beheerteam. Ten slotte hebben wij voor de stadsregio Rotterdam een beheerkalender opgesteld die in één oogopslag een overzicht biedt van alle tijdgebonden afspraken met de vervoerder.

 


Uitvoering concessiebeheer
Wij hebben op detacheringsbasis de beheerteams van Noord-Brabant (busvervoer) en Groningen (regionale treindiensten) ontlast door een groot aantal dagelijkse klussen van hen over te nemen. En de provincie Zuid-Holland hebben wij geholpen door alle eisen en toezeggingen in een handzaam overzicht samen te vatten en de verslaglegging van de reguliere beheeroverleggen voor onze rekening te nemen.

 


Model Informatieprofiel (MIPOV)
We hebben een substantiële bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het Model Informatieprofiel Openbaar Vervoer van het KpVV. Met input van decentrale overheden en vervoerbedrijven is een aantal informatie-elementen geselecteerd aan de hand waarvan decentrale overheden hun concessies kunnen beheren. Thans vormt het MIPOV bij de meeste aanbestedingen de basis voor de eisen die de concessieverlener stelt aan de informatielevering door de concessiehouder.

 


Ontwikkelen monitoringsysteem
Voor de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland hebben wij een monitoringsysteem ontwikkeld waarmee zij de (MIPOV-)gegevens die zij van hun concessiehouders krijgen in overzichtelijke tabellen en grafieken kunnen samenvoegen. Het monitoringsysteem vormt de basis voor beheeroverleggen en de terugkoppeling van bereikte resultaten naar bestuur en stakeholders (zie ook: Jaarverslagen).

 


Opstellen jaarverslagen
Voor de provincies Gelderland, Noord-Holland en Zuid-Holland hebben wij ontwikkelingen in het openbaar vervoer (zoals opgeslagen in hun monitoringsysteem) in handzame en toegankelijke jaarverslagen samengevat. De provincies gebruik(t)en de jaarverslagen om aan bestuur en stakeholders verantwoording af te leggen welke resultaten met het OV-beleid bereikt worden.

 


Spoorwijzer voor decentrale overheden
Veel gemeenten, provincies en stadsregio's hebben geregeld te maken met spoorlijnen, treindiensten en stations. Al was het alleen al vanwege tunneltjes en overwegen. Voor sommige gaat de betrokkenheid verder: ze zijn zelf verantwoordelijk voor een of meer treindiensten.

Het is echter niet altijd even gemakkelijk om de wereld van het spoor te doorgronden. Het is een complexe sector, er zitten vele facetten aan en niet altijd is even duidelijk wie ergens voor verantwoordelijk is. Daarom heeft MuConsult in opdracht van het KpVV een actueel overzicht uitgebracht om de spoorsector toegankelijker te maken: Spoorboekje. Nu Editie 2012. Het Spoorboekje kent hoofdstukken over de spoorwegwetten, de spelers, de organisatie, materieel, personeel, kaartjes, reisinformatie, sociale veiligheid, toegankelijkheid, infrastructuur, stations en spoorveiligheid.

U kunt het Spoorboekje hier downloaden.