\

Foto OV

Gerelateerd

Werkgebied OV

Advies- en onderzoekswerk op het gebied van openbaar vervoer is al sinds het begin één van de belangrijke pijlers binnen MuConsult. Samen met onze opdrachtgevers zoeken wij naar de regiospecifieke kansen en uitdagingen voor het openbaar vervoer. Geen standaardverhalen, maar maatwerk gebaseerd op algemeen geaccepteerde theorieën en inzichten en voortbouwend op positieve ervaringen in binnen- en buitenland. En met een creatieve blik voor de lokale situatie.

Vraagstukken waar wij de laatste jaren een bijdrage aan geleverd hebben zijn onder meer:

  • Concessieverlening van bus-, tram- en metrovervoer in de grote steden
  • Aanbesteding en concessieverlening van busvervoer en regionale treindiensten in provincies en stadsregio’s
  • Verkenningen en planstudies van HOV-netwerken
  • Onderzoek naar de sociale functie van het openbaar vervoer in het landelijk gebied
  • Integratiemogelijkheden van openbaar vervoer en doelgroepenvervoer
  • Evaluatie van de Wet personenvervoer 2000 en de Spoorwetgeving
  • Kansen en gevolgen van de Wet lokaalspoor voor provincies en stadsregio’s

 

Voor meer informatie hoe MuConsult u bij een specifiek onderwerp kan adviseren/ondersteunen, klikt u op onderstaande links.