\

Foto Economie

Gerelateerd

Effecten prijsbeleid

Overheden en vervoerders zetten regelmatig het prijs- en tariefinstrument in om reizigers en automobilisten aan te zetten tot bepaald gewenst gedrag. Denk bijvoorbeeld aan de projecten rond Spits Mijden, Anders Betalen voor Mobiliteit, openbaar vervoertarieven en de belastingen op autobezit en –gebruik.

MuConsult heeft een schat aan kennis en ervaring om de effecten van dergelijke prijsmaatregelen te kwantificeren. Hierbij passen wij geavanceerde rekenmodellen toe die gebaseerd zijn op de meest recente inzichten. Een voorbeeld hiervan is het autobezitsmodel Dynamo 2.0 waarmee wij de effecten op autobezit en –gebruik kunnen bepalen.

Voorbeeldprojecten:

 


Mobiliteitseffecten afschaffing onbelaste reiskostenvergoeding woon-werkverkeer

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft MuConsult in samenwerking met 4Cast onderzoek gedaan naar de mobiliteitseffecten van de reiskostenmaatregelen die zijn opgenomen in het Begrotingsakkoord. Deze maatregelen bestaan uit het afschaffen van de onbelaste reiskostenvergoeding van 19 Eurocent voor het woon-werkverkeer en voor de leaseauto het als privé beschouwen van de woon-werkkilometers. Er is inzicht verschaft in onder meer de effecten op het gebruik van verschillende vervoerwijzen, het aantal voertuigverliesuren, de omvang van het autopark en de CO2-uitstoot. Download hier het eindrapport.Effecten fiscale maatregelen
Voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben wij een inschatting gemaakt van de mobiliteitseffecten van een aantal belastingmaatregelen.