\

Foto Economie

Gerelateerd

Werkgebied Economie

MuConsult heeft veel ervaring met onderzoek- en advieswerk  binnen het thema economie. Voorbeelden hiervan zijn studies naar de effecten  van prijsbeleid, bepaling van de kosten van mobiliteit, onderzoek naar de  effecten en marktwerking en vormgeving van beleidsmaatregelen. Hierbij kijken  we altijd breder dan naar de economische effecten als zodanig. Maatschappelijke  gevolgen op terreinen als milieu, leefbaarheid en veiligheid zijn minstens zo  belangrijk.

 Binnen het thema economie adviseert MuConsult verschillende opdrachtgevers.  Belangrijke onderwerpen zijn (klik op het onderwerp voor meer informatie):