\

Foto over ons

Gerelateerd

Verklarend model bereikbaarheid hoofdwegennet

Verklarend model bereikbaarheid hoofdwegennet
Voor het hoofdwegennet is in opdracht van AVV bepaald wat de  effecten zijn geweest van maatregelen die de bereikbaarheid moeten vergroten,  zoals de aanleg van spitsstroken, toeritdosering, DRIPs en verlaging van de  maximum snelheid. Middels een omvangrijk regressiemodel is de ontwikkeling in  het aantal voertuigverliesuren hieruit verklaard, waarbij gecorrigeerd is voor  weersinvloeden, werkzaamheden, ongevallen, en economische en demografische  ontwikkelingen en waarbij rekening wordt gehouden met invloedsgebieden van  bepaalde maatregelen.