\

Foto over ons

Gerelateerd

Proces

MuConsult wordt steeds vaker gevraagd om complexe politiek-bestuurlijke processen in goede banen te leiden. Wij hebben specifieke expertise als het gaat om het managen van veranderingsprocessen rond Verkeer en Vervoer en ruimtelijke ordening. Wij geloven dat goed proces- en omgevingsmanagement start met een goede kennis van de inhoud en het beleidsveld. 

Omdat wij als geen ander over deze kennis beschikken is MuConsult in staat processen effectief te managen waarbij  mogelijke knelpunten al in een vroeg stadium worden gesignaleerd. Dat maakt dat wij  samen met onze opdrachtgevers in staat zijn om adequaat te kunnen (bij)sturen en te anticiperen op  toekomstige veranderingen.

Naast begeleiding tijdens het proces worden we ook vaak gevraagd om als onafhankelijke partij processen van uitgevoerde projecten te evalueren. Hierbij is onze insteek altijd opbouwend: het gaat erom welke lessen voor de toekomst bruikbaar zijn en onze rapporten kenmerken zich op dit punt door concrete aanbevelingen.

Wij leveren een bijdrage aan onder andere:

Vanuit onze inhoudelijke kennis begeleiden wij MIRT projecten, ondersteunen wij overheden bij aanbestedingen in het openbaar vervoer en helpen wij overheden bij het opzetten van mobiliteitsmanagement processen.

Naast procesbegeleider treden wij ook op als omgevingsmanager. We zijn daarbij gericht op het leggen van contacten met alle stakeholders, kennen hun belangen en de belangrijke issues en kunnen op basis daarvan een creatieve bijdrage leveren aan de invoering van programma's.

Naast het begeleiden van complexe processen wordt MuConsult ook regelmatig gevraagd voor (proces)evaluaties.

Procesbegeleiding

Doordat binnen het veld van verkeer en vervoer partijen steeds vaker en nauwer met elkaar samenwerken wordt goede procesbegeleiding steeds belangrijker. Vanuit onze inhoudelijke kennis begeleiden wij MIRT projecten, ondersteunen wij overheden bij aanbestedingen in het openbaar vervoer en helpen wij overheden bij het opzetten van mobiliteitsmanagement processen.

Tijdens het proces verdiepen we ons in de politiek bestuurlijke verhoudingen en gevoeligheden die er kunnen zijn. Doordat wij altijd starten vanuit de inhoud zijn wij in staat onze opdrachtgevers op alle procesonderdelen ontzorgen. Van de ontwikkeling van beleidsvoorstellen, Programma's van Eisen en bijbehorende bestekken, tot aan het opstellen van gunningstrajecten en de begeleiding daarvan.

Onze adviezen zijn juridisch onderbouwd wat vervelende procedures na afloop voorkomt.

Procesevaluaties

Naast het begeleiden van complexe processen wordt MuConsult ook regelmatig gevraagd voor (proces)evaluaties.

Zo hebben we de afgelopen jaren het functioneren van organisaties en programma's geƫvalueerd, zoals het toenmalige CVOV, de subsidie aan de Fietsersbond en programma's zoals de Week van de Vooruitgang en de Mobiliteitsaanpak.

Steeds was ons oogmerk een bijdrage te leveren aan verbeteringen in de effectiviteit van deze programma's en het gezamenlijk formuleren van lessen voor de toekomst.

Omgevingsmanagement

Naast procesbegeleider treden wij ook op als omgevingsmanager. Als omgevingsmanager verbinden we het project met de omgeving. We zijn daarbij gericht op het leggen van contacten met alle stakeholders, kennen hun belangen en belangrijke issues en kunnen op basis daarvan creatieve bijdragen leveren aan de invoering van programma's.

Wij zorgen voor een proactieve opstelling en zoeken altijd de dialoog om ons doel te bereiken, waarbij actief luisteren essentieel is. Onze interesse is oprecht omdat wij echt geloven in de vakgebieden waarin we werkzaam zijn.

We creƫren een open sfeer waar iedereen elkaar snel weet te vinden met als doel gezamenlijk de doelstellingen te bereiken.