\

munieuws

Gerelateerd

Samen werken aan de Uitvoeringsagenda

Zuid-Limburg Bereikbaar en SmartwayZ, het mobiliteitsprogramma van de provincies Noord-Brabant en Limburg, wisselden onlangs kennis uit in de prachtige Collegezaal van het Stadhuis in Maastricht. Onze collega Casper Stelling gaf een uitgebreide presentatie over het ontstaan en de ontwikkeling van Zuid-Limburg Bereikbaar. Ook vertelde hij over de activiteiten rondom de Werkgeversaanpak. De aanpak Smart Mobility, het monitoren van resultaten en het bijsturen van het programma en de plannen voor de toekomst kwam ook aan bod. De sessie leverde op dat beide programma’s voor de Uitvoeringsagenda Slim, Duurzaam en Veilig veel van elkaar kunnen leren en op veel thema’s intensiever kunnen en willen samenwerken.

Wilt u meer weten over deze inhoudelijke thema’s en het intensiveren van de samenwerking met andere partijen? Neem contact op met Casper.  

Casper Stelling Maastricht