\

munieuws

Gerelateerd

Verkenning overdracht concessieverlening Friese Waddenveren

zowel vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat als de provincie Fryslân bestond behoefte aan inzicht in de consequenties van een mogelijke overdracht van de concessieverlening van de Friese Waddenveren West en Oost van het ministerie naar de provincie. Aanleiding waren afspraken in het coalitieakkoord van de provincie Fryslân en de motie van de Tweede Kamerleden Van Helvert en De Vries uit 2016. Deze roepen op om te onderzoeken of en hoe de concessieverlening van de Friese Waddenveren kan worden overgedragen aan de provincie.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincie Fryslân hebben MuConsult gevraagd de voor- en nadelen van decentralisatie van de concessieverlening van de Friese Waddenveren in kaart te brengen. Onlangs heeft het ministerie deze verkenning aan de Tweede Kamer aangeboden.

Het rapport bevat geen advies over wel of niet decentraliseren. In het onderzoek is aan de hand van de thema’s bereikbaarheid, duurzaamheid en infrastructuur gekeken naar de consequenties van decentralisatie van de Friese Waddenveren. Mede op basis van de resultaten van deze verkenning is zowel vanuit de provincie als het ministerie een positieve grondhouding uitgesproken ten aanzien van decentralisatie van de concessieverlening van de Friese Waddenveren. Partijen hebben afgesproken om de komende tijd verder te verkennen of decentralisatie realiseerbaar is.

 

veerboot friesland

Foto: Leeuwarder Courant