\

munieuws

Gerelateerd

Betere doorstroming door alternatieve lay out van aansluiting A10

Aan de noordkant van Amsterdam nemen problemen met de doorstroming van het verkeer toe. Een belangrijke schakel in het netwerk is de aansluiting van de N247 en de S116 op de A10. In opdracht van de Vervoerregio Amsterdam hebben we de effecten doorgerekend van een mogelijke oplossingsrichting voor dit knelpunt. De oplossing die we onderzochten bestaat eruit dat de toerit op de rijbaan richting Zeeburgertunnel als doorgaande rechter rijstrook doorloopt tot de afrit S115 en niet op de rijbaan van de A10 invoegt. Om daarvoor ruimte te maken wordt de linker rijstrook van de A10 afgestreept ter hoogte van de aansluiting S116. In de nieuwe situatie ziet dat er als volgt uit. 

 

kans

 

Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van een verkeerssimulatiemodel. De resultaten van de modelberekeningen laten zien dat de maatregel leidt tot een afname van wachtrijen en van verliestijd in het netwerk. Een zorg was of er voldoende ruimte blijft voor het verkeer op de A10. Het is antwoord is ja, de maatregel leidt niet tot negatieve effecten op de doorstroming op de A10. Op grond van de gunstige effecten van de maatregel hebben we aanbevolen om de maatregel mee te nemen naar de Planstudiefase.

Verkenning KANS: Ruimte op de A10