\

munieuws

Gerelateerd

Korte termijn aanpak 2018-2021

Beter Benutten is een programma waarin het Rijk, decentrale overheden en private stakeholders in twaalf stedelijke regio’s in Nederland werken aan het verbeteren van de bereikbaarheid. Het programma heeft als kernbegrippen gedragsbeïnvloeding, innovatie en samenwerken. Veel projecten in dit programma hebben een directe of indirecte relatie met het thema parkeren.

Op 8 februari 2017 vond het Beter Benutten-congres ‘Een kijkje in de keuken’ plaats in Amsterdam. Het programma kende plenaire beschouwingen, rondetafelgesprekken en inhoudelijke parallelsessies. Het meest in het oog springende onderdeel van het programma was de keukenmarkt. Op deze markt stonden alle Beter Benutten regio’s met recepten voor de toekomst. De ambitie is om de werkwijze na 2017 te verankeren in een kortetermijnaanpak. Het programma stopt, maar de wens om te blijven samenwerken aan innovatieve kortetermijnoplossingen voor gedeelde problemen is springlevend. 

Drie thema’s staan in de meeste regio’s centraal: opvangen van de autonome groei van de mobiliteitsbehoefte in de stad, nieuwe vormen van mobiliteit in relatie tot ruimtelijke ontwikkeling en druk op de bereikbaarheid als gevolg van tijdelijke hindersituaties.

Opgaves zijn vaak gekoppeld aan economische kerngebieden, medische- en/of onderwijsclusters en/of grote publiekstrekkers. Ook leefbaarheid is een belangrijk thema, vooral in relatie tot het Energieakkoord (CO2) en de gezondheid van de lokale bevolking (vitaliteit en luchtkwaliteit). Voor regio’s buiten de randstad is ten slotte gastvrije bereikbaarheid een belangrijk thema. Het aantal verwijzingen naar parkeren is beperkt. Een algemene ambitie in alle regio’s die ook gaat over parkeren, is het ontsluiten van data voor nieuwe mobiliteitsdiensten. Vijf van de twaalf regio’s benoemen het thema expliciet in hun regionale recepten voor de komende jaren. Drie concrete ambities gaan over fietsparkeren; één gaat over spitsmijdend parkeren en één over slim parkeren. In mijn bijdrage in Vexpansie 4 van 2016 ging ik in op het onderwerp Fietsparkeren. Bij Spitsmijdend parkeren worden doelgroepen via prijsvariatie gestimuleerd om op andere tijden naar de stad te komen of langer te blijven. Slim parkeren is een integraal project gericht op het vormgeven van regionaal parkeerbeleid waarbij elke gebruiker op de juiste plek staat.

Er zijn dus ook nog veel regio’s die parkeren niet expliciet benoemen. Dit lijkt een blinde vlek omdat de rol van parkeren bij mobiliteitskeuzes volgens mij ruimschoots is aangetoond. Dit zal ook worden benadrukt in de CROW-publicatie Parkeren en Gedrag die binnenkort beschikbaar komt. Persoonlijk ga ik er vanuit dat parkeren bij de nadere uitwerking wel meer aandacht zal krijgen. Waar mogelijk zet ik mij daar in ieder geval voor in. De beste strategie is denk ik laten zien dat het werkt: goed evalueren en aantonen wat de bijdrage is aan de beleidsdoelen. Die kennis delen en goed ontsluiten is daarbij van groot belang. Het CROW zet zich daar dit jaar ook voor in.   

 

Bron: Vexpansie 2017

Auteur: Casper Stelling Plantenga (MuConsult)