\

munieuws

Gerelateerd

MuConsult wint posterpresentatie

Woensdag 6 april vond de 7e Verkeersgedragdag plaats, met voor het eerst een prijsuitreiking voor de beste posterpresentatie. De winnende prijs ging naar Michelle Doumen van MuConsult met haar poster getiteld 'Over ezels, stenen en alcohol: Evaluatie recidiveregeling ernstige verkeersdelicten'.

De poster gaat in op een onderdeel van het project dat MuConsult samen met Significant, in opdracht van het WODC, heeft uitgevoerd in 2015. De poster geeft weer middels welke gedragsmechanismen de recidiveregeling effect heeft op de verkeersveiligheid. Deze resultaten zijn gebaseerd op een literatuurstudie en gesprekken met diverse betrokkenen waaronder beleidsmakers, uitvoerders en overtreders. Uit het onderzoek bleek dat de beoogde werking niet gerealiseerd wordt, met als belangrijkste reden de manier waarop de regeling wordt uitgevoerd. Ter verbetering van de uitvoering hiervan zijn een aantal suggesties geformuleerd.

Voor meer informatie:

Rapport 

De winnende poster:

 

 poster4