\

munieuws

Gerelateerd

Evaluatie Recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten

MuConsult heeft samen met Significant in opdracht van het WODC (Ministerie van Veiligheid en Justitie) een evaluatie van de recidiveregeling ernstige verkeersdelicten uitgevoerd. Hier heeft minister Van der Steur onlangs in een kamerbrief melding van gemaakt.

De recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten wordt opgelegd aan bestuurders die bij een tweede veroordeling voor rijden onder invloed van alcohol betrapt zijn met een promillage van ten minste 1,3 ‰. Het rijbewijs van de bestuurder wordt hierbij van rechtswege ongeldig verklaard. De effectiviteit van deze regeling is geëvalueerd, in samenhang met de overige regelingen op het gebied van rijden onder invloed. Daarbij is gekeken naar het effect van een eventuele verlaging van het promillage waarbij de regeling wordt ingezet.