\

munieuws

Gerelateerd

Nieuws overzicht

Geschreven op 17/12/2019, 10:21
Zuid-Limburg Bereikbaar en SmartwayZ, het mobiliteitsprogramma van de provincies Noord-Brabant en Limburg, wisselden onlangs kennis uit in de prachtige Collegezaal van het Stadhuis in Maastricht. Onze collega Casper Stelling gaf een uitgebreide presentatie over het ontstaan en de ontwikkeling van Zuid-Limburg Bereikbaar. Ook vertelde hij over de...
Geschreven op 10/12/2019, 14:39
Onlangs verscheen het Mobiliteitsbeeld 2019 van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. Het Mobiliteitsbeeld geeft een overzicht van alle belangrijke ontwikkelingen en actuele cijfers rond de mobiliteit in Nederland. MuConsult heeft ook dit jaar een bijdrage geleverd aan het Mobiliteitsbeeld middels het verzamelen en analyseren van de gegevens voor...
Geschreven op 05/12/2019, 10:50
In Utrecht vond op woensdag 20 november de slotbijeenkomst plaats van het platform IMMA. Casper Stelling was namens MuConsult aanwezig en gaf een presentatie over de projecten van IMMA. De afkorting IMMA staat voor Integrale Mobiliteitsmanagement Architectuur. IMMA was een set procedures en afspraken om gestalte te geven aan de publiek-private...
Geschreven op 26/11/2019, 09:49
De Stichting Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk, kortweg CVS, organiseert ieder jaar een tweedaags congres op het gebied van verkeer, vervoer en ruimtelijke ordening. Tijdens het congres presenteerden Sjors de Ridder, Maartje van der Aa en Geert Koops hun papers. Langeafstandsbusvervoer Sjors de Ridder presenteerde samen met voormalig stagiair...
Geschreven op 18/11/2019, 12:27
Onze directeur Henk Meurs is door Geert Kloppenburg gevraagd voor een interview over nieuwe ontwikkelingen rondom Mobility as a Service (MaaS). In de podcast is ingegaan op de huidige kennis ten aanzien van de marktpotentie van MaaS en de rol van overheden en bedrijfsleven om deze potentie ook daadwerkelijk te realiseren. Ook de landelijke pilots...