\

munieuws

Gerelateerd

Nieuws overzicht

Geschreven op 17/09/2018, 10:13
ontwerp-programma-van-eisen-ov-concessie-ijssel-vecht-vastgesteld
Op 4 september j.l. hebben Gedeputeerde Staten van de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel het ontwerp-Programma van Eisen voor de nieuwe OV-concessie IJssel-Vecht vrijgegeven. Het ontwerp-programma van eisen is voor advies/reactie voorgelegd aan consumentenorganisaties, gemeenten, aangrenzende concessieverleners en (via Negometrix)...
Geschreven op 20/03/2018, 13:05
nieuwe-collegetijden-in-de-spits
Goed nieuws! De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Radboud Universiteit passen naar aanleiding van een onderzoek van MuConsult samen de collegetijden aan om de piekdrukte rondom de campus Heijendaal te verminderen. Vanaf september 2018 starten de nieuwe collegetijden. Kleine veranderingen blijken veel effect te kunnen hebben. Meer weten? Lees het...
Geschreven op 20/02/2018, 09:38
wegtevredenheidsonderzoek-verbreding-a27-a1
Rijkwaterstaat verbreedt de A27 tussen Utrecht en Hilversum en de A1 tussen Hilversum en Amersfoort. MuConsult onderzoekt voor Rijkswaterstaat of de weggebruikers tevreden zijn en blijven met de wegen tijdens de wegwerkzaamheden. De resultaten van de eerste kwartaalmeting zijn bekend gemaakt (link). Het blijkt dat de weggebruikers tijdens de...
Geschreven op 11/12/2017, 09:52
marktconsultatie-maas
Dinsdag 28 november jl. was de marktconsultatie Mobility as a Service. Het ministerie van I&W en zeven pilotregio’s presenteerden de plannen en de marktpartijen reageerden. Collega Casper Stelling was aanwezig om de pilot " Grenzeloze Mobiliteit"  van de regio Limburg toe te lichten. MuConsult is actief betrokken bij de actuele MaaS...
Geschreven op 01/12/2017, 15:19
cvs-papers
Tijdens het CVS-congres in Gent heeft MuConsult twee papers gepresenteerd. Peter van Bekkum lichtte de resultaten toe van een onderzoek naar de neveneffecten van Beter Benutten in de provincie Utrecht. Het maatregelpakket is primair bedoeld om de bereikbaarheid te verbeteren en heeft daarnaast gunstige effecten op andere beleidsthema’s, zoals de...