\

munieuws

Gerelateerd

Nieuws overzicht

Geschreven op 07/11/2018, 10:57
u15-cafe-over-maas
De U15 is een netwerk van meer dan 200 werkgevers in Midden-Nederland, die samen gaan voor duurzame mobiliteit. Elke maand organiseren ze een U15-café met als doelen: kennisdelen, inspireren en het uitwisselen van ideeën. Op 20 september was een bijzondere editie van het U15-café. Het hele café stond namelijk in het teken van MaaS (Mobility as a...
Geschreven op 24/10/2018, 13:08
leerplatform-mirt-verankering-beter-benutten1
In het programma Beter Benutten is veel ervaring opgedaan met benuttingsmaatregelen. Deze ervaring is relevant voor MIRT-onderzoeken, MIRT-verkenningen en gebiedsgerichte programma’s waarin deze benuttingsmaatregelen steeds vaker een (prominente) plek krijgen. Daarnaast is - in bredere zin - in Beter Benutten veel ervaring opgedaan met de...
Geschreven op 17/09/2018, 10:13
ontwerp-programma-van-eisen-ov-concessie-ijssel-vecht-vastgesteld
Op 4 september j.l. hebben Gedeputeerde Staten van de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel het ontwerp-Programma van Eisen voor de nieuwe OV-concessie IJssel-Vecht vrijgegeven. Het ontwerp-programma van eisen is voor advies/reactie voorgelegd aan consumentenorganisaties, gemeenten, aangrenzende concessieverleners en (via Negometrix)...
Geschreven op 20/03/2018, 13:05
nieuwe-collegetijden-in-de-spits
Goed nieuws! De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Radboud Universiteit passen naar aanleiding van een onderzoek van MuConsult samen de collegetijden aan om de piekdrukte rondom de campus Heijendaal te verminderen. Vanaf september 2018 starten de nieuwe collegetijden. Kleine veranderingen blijken veel effect te kunnen hebben. Meer weten? Lees het...
Geschreven op 20/02/2018, 09:38
wegtevredenheidsonderzoek-verbreding-a27-a1
Rijkwaterstaat verbreedt de A27 tussen Utrecht en Hilversum en de A1 tussen Hilversum en Amersfoort. MuConsult onderzoekt voor Rijkswaterstaat of de weggebruikers tevreden zijn en blijven met de wegen tijdens de wegwerkzaamheden. De resultaten van de eerste kwartaalmeting zijn bekend gemaakt (link). Het blijkt dat de weggebruikers tijdens de...