Contact

MuConsult B.V.
Utrechtseweg 24,
3811 NB Amersfoort
T: (033) 465 50 54

Email: info@muconsult.nl

Bij MuConsult zijn we gestart met de verduurzaming van onze eigen organisatie door de CO2-voetafdruk te bepalen. Ook kozen we maatregelen die we kunnen nemen om het energieverbruik te reduceren. In het maken van deze plannen trekken we op met Panteia. MuConsult vermindert hierdoor de CO2-uitstoot.

Onze CO2-voetafdruk

In 2021 stootten we ongeveer 34 ton CO2 uit. Deze uitstoot kwam voornamelijk door de verwarming van ons kantoor en elektriciteitsgebruik. Een klein deel kwam door ons woon-werk en zakelijk verkeer.

Welke maatregelen nemen we?

We nemen een aantal maatregelen om onze CO2-uitstoot verder te verminderen:

 • We benaderen onze verhuurders om besparingsmogelijkheden te bespreken, zoals het isoleren van de kantoren en inkopen van groen gas en groene stroom.
 • Bij vervanging van verlichting passen we LED toe.
 • We plaatsen bewegingssensoren op kantoor.
 • We onderzoeken de mogelijkheid om energiezuinig hardware in te kopen.
 • In overleg met opdrachtgevers blijven we gebruik maken van online meetings.
 • Wil een opdrachtgever fysiek bijeenkomen? Dan reizen we waar mogelijk met de fiets en het openbaar vervoer.

Wat willen we bereiken?

Met deze maatregelen willen we bereiken dat we in 2027 25% minder CO2 uitstoten per euro omzet dan in het jaar 2021. Deze doelstelling geldt voor MuConsult en Panteia samen.

Tips om CO2-uitstoot te verminderen

Onze medewerkers denken graag mee over het verduurzamen van de eigen organisatie en invulling geven aan de SDG’s. Daarbij zijn onder andere de volgende tips benoemd om bij te kunnen dragen aan een beter klimaat:

 • Schakel je laptop na je werkdag uit.
 • Schakel het licht uit als je een ruimte verlaat.
 • Laat deuren dicht zodat je de warmte binnenhoudt.
 • Leeg je mailbox en ruim grote bestanden op als je ze niet meer nodig hebt.
 • Gebruik de fiets of het openbaar vervoer waar mogelijk!

CO2 prestatieladder

Wij hebben het CO2-bewust Certificaat (CO2 prestatieladder niveau 3) van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) behaald. 

Participatie

Wij nemen deel aan Change Inc. Dit is een Platform om de duurzame transitie te versnellen.  We doen actief mee aan bijeenkomsten waar bedrijven en overheden kennis en ervaring met elkaar delen over CO2 reductie.

Bekijk hier het volledige overzicht van maatregelen voor MuConsult en Panteia samen en bekijk ons CO2-beleid samengevat in een infographic hieronder.

Vragen? Wij komen graag met u in contact!