\

Foto werkgebieden

Gerelateerd

Onderzoek

MuConsult beschikt over een uitgebreide kennis van wetenschappelijke onderzoeksmethoden. Daardoor zijn wij in staat om de vraagstelling leidend te laten zijn bij de keuze van de beste onderzoeksmethode voor uw onderzoek. Dit betreft zowel de wijze waarop de gegevens worden verzameld, als de wijze waarop de gegevens worden geanalyseerd. De uitkomsten leggen wij vast in rapportages die toegankelijk zijn voor onze opdrachtgevers. Daardoor kunnen wij u optimaal bedienen met informatie voor verdere besluitvorming.

De onderzoeksmethoden die wij kunnen inzetten bij uw projecten zijn:

 


Kwantitatieve onderzoeksgegevens
Kwantitatief onderzoek biedt inzichten die met cijfers zijn onderbouwd. De resultaten van kwantitatief onderzoek worden doorgaans weergegeven in tabellen, grafieken en percentages. Soms gaat het om overzichten, soms om complexe analyses van de gegevens om beleidseffecten vast te stellen. MuConsult gebruikt beide benaderingen afhankelijk van uw vragen. Steeds is kennis van het beleidsveld een centrale kwaliteit van ons; we kijken achter de data om uw vraag te beantwoorden.

MuConsult heeft uitgebreide ervaring met het verzamelen en analyseren van (nieuwe) kwantitatieve gegevens. Wij werken daarbij samen met gerenommeerde specialistische veldwerkbureaus. Ook beschikken wij over grote databestanden van CBS, NDW, RWS e.d. en omvangrijke ervaring in de verwerking en analyse van deze bestanden.

De volgende dataverzamelingsmethoden worden regelmatig ingezet:

 


Kwalitatieve onderzoeksgegevens
Bij veel onderzoek van MuConsult staat de mens centraal. Kwalitatief onderzoek is gericht op het verkrijgen van informatie over wat er leeft onder een bepaalde doelgroep en waarom. Met kwalitatief onderzoek richten wij ons op wensen en behoeften van mensen en hun meningen. Wij zetten deze onderzoeksmethode ook in om mensen zelf te laten meedenken over door hen gewenste maatregelen.

Kwalitatief onderzoek wordt ook ingezet om u te ondersteunen bij het ontwikkelen en de uitvoering van beleid. Wij zetten kwalitatief onderzoek in om inzicht in de achtergronden bij besluitvorming te krijgen. Dergelijke inzichten worden gebruikt om u te ondersteunen bij de vormgeving van bestuurlijke processen en om deze (achteraf) te evalueren.

Bij kwalitatief onderzoek hebben wij ervaring met een groot aantal onderzoeksmethodieken. Enkele belangrijke zijn:

  


Verkeersmodellen
Voor projecten waarbij gegevens verzameld moeten worden over de ontwikkeling van mobiliteit en verkeersstromen in een toekomstjaar werkt MuConsult samen met specialistische bureaus op het gebied van modelontwikkeling en het draaien van modelruns. MuConsult stelt de modelvarianten op en verwerkt de gegenereerde gegevens. MuConsult kan alle verkeersmodellen toepassen, en heeft ruime ervaring met onder andere:

  • Nieuw Regionaal Model (NRM)
  • Landelijk Model Systeem (LMS)
  • Specifieke regionale verkeersmodellen, zoals VENOM, model Midden Nederland
  • Specialistische modellen die door ons ontwikkeld zijn, bijvoorbeeld om effecten parkeermaatregelen te bepalen of om ontwikkelingen in het autopark door te rekenen (zie producten voor nadere beschrijving)