Projectbeheersing

Context

Bij elk project dat wordt uitgevoerd, is het belang van projectbeheersing niet te onderschatten. Knelpunten kunnen plaatsvinden in de planning (tijd), in het budget, in de kwaliteit, in de informatie en in de organisatie. Risicobeheersing is hier in de ogen van MuConsult cruciaal in. Door risico’s vooraf én tijdens een project goed in beeld te hebben, kunnen we goede beheersmaatregelen treffen. Verder is de planning bij projecten belangrijk om eventuele uitloop snel vast te stellen.

Werkwijze

MuConsult voert projectbeheersing zowel intern als bij opdrachtgevers uit. Voor het programma van Goed op Weg voeren we projectbeheersing uit, waarbij de nadruk ligt op risicomanagement. Samen met het projectteam van Goed op Weg stellen we risico’s vast en nemen we beheersmaatregelen. Cruciaal hierbij is het bijhouden van een risicodossier bij eventuele wijzigingen. Dit gebeurt aan de hand van zogenaamde risicosessies, waarbij samen met het gehele projectteam twee uur op een interactieve manier de risico’s worden besproken. Deze vinden elk kwartaal plaats.

De planning kan op verschillende manieren worden bijgehouden. Dit kan aan de hand van hoofdmijlpalen met de belangrijkste gebeurtenissen of gedetailleerd met alle activiteiten die bij het project horen. Voordeel van de laatste methode is dat eventuele knelpunten snel opvallen, maar daar staat tegenover dat dit veel tijd kost.

ProjectbeheersingResultaat

Het resultaat van een projectbeheersing gericht op risicomanagement en planningmanagement is dat de projecten pro-actief kunnen reageren op de knelpunten. Dit bespaart zowel tijd als geld en zorgt ervoor dat er duidelijke afspraken kunnen worden gemaakt met stakeholders, klanten of andere werknemers van het project. Dit heeft als gevolg dat een project binnen de tijd met het gewenste resultaat binnen het budget wordt uitgevoerd.

 

Externe links

GoedopWeg

Meer informatie over projectbeheersing?

Neem contact op met Falco Lievaart

Contact opnemen

Meer informatie over projectbeheersing?

Neem contact op met Robbert Slavenburg

Contact opnemen

Delen

Vragen? Wij komen graag met u in contact!