\

Foto gedrag

Gerelateerd

Werkgebied Gedrag

Het thema 'Gedrag' gaat over mensen en hun mobiliteit. Mensen reizen voor werk, zorg, sociale activiteiten en maken daarvoor gebruik van verschillende vervoersdiensten- en producten. De keuzes die de individuele mobilist maakt, zijn bepalend voor het verkeersbeeld op de weg en op het spoor.

Met kennis over het gedrag van mobilisten kan het gedrag worden beïnvloed en waar nodig bijgestuurd. MuConsult is met het thema gedrag actief op verschillende gebieden, waaronder mobiliteitsmanagement, human factors, klantwensen/klanttevredenheid en verkeersveiligheid.

Op het gebied van Gedrag voeren wij verschillende typen projecten uit: