\

Foto ruimte

Gerelateerd

P+R en Transferia

P+R terreinen en Transferia bevorderen het OV gebruik en dragen bij aan het verminderen van de files op de snelwegen en ringen van steden en stedelijke agglomeraties. Bovendien dragen P+R en Transferia bij aan het verminderen van stedelijk bestemmingsverkeer en het behalen van de stedelijke leefbaarheidsdoelstellingen (luchtkwaliteit, geluid, verkeersveiligheid, ruimteclaim van parkeren in de stad). MuConsult adviseert overheden over het effect van verschillende vormen van - en plaatsen voor P+R en Transferia. 

Voorbeeldprojecten:

 


Evluatie Transferia
In opdracht van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer heeft MuConsult de effectiviteit van Transferia onderzocht, alsmede de redenen voor dat succes. Op basis van o.a. een Enquête onder 1.500 gebruikers van Transferia en P+R-terreinen hebben wij geconcludeerd dat de locatie van een P+R of Transferium essentieel is. Bovendien duurt het even voordat een terrein succesvol wordt. P+R en Transferia zijn vooral succesvol als deze gecombineerd worden met een passend parkeerbeleid op de eindbestemming. Lees het hele rapport hier (pdf)

 


Maatschappelijke baten geïntegreerde parkeerinformatie
In opdracht van het NDW heeft MuConsult onderzoek gedaan naar de maatschappelijke baten van geïntgreerde parkeerinformatie. Hierbij hebben wij gebruik gemaakt van bestaande literatuur en onderzoeken over het effect van het informeren van automobilisten. Uit het onderzoek is gebleken dat geïntegreerde parkeerinformatie bijdraagt aan het verminderen van zoekverkeer en efficiënter gebruik van de stedelijke parkeervoorzieningen. Hierbij is tevens gevonden dat geïntegreerde parkeerinformatie kansen biedt voor Transferia indien ook de parkeerkosten en de reistijd naar de eindbestemming worden meegenomen. Gebeurt dit niet, dan is een negatief effect op het gebruik van Transferia denkbaar. 

 


P+R terreinen in Noord-Holland en Flevoland, het effect van uitbreidingen en een kwaliteitsimpuls
In Noord-Holland en Flevoland is de afgelopen jaren een aantal (gratis) P+R terreinen bij trein- en busstations uitgebreid en is de kwaliteit ervan verbeterd, ook zijn er nieuwe terreinen aangelegd. Onderzocht is wat het effect hiervan is geweest op de beoordeling van de terreinen, het gebruik ervan, het aansluitende trein- en busgebruik, en de bespaarde autokilometers. Middels een internetenquête onder huidige gebruikers van de terreinen is nagegaan in hoeverre het reisgedrag en de beoordeling is gewijzigd na de veranderingen op de P+R terreinen.