\

Foto OV

Gerelateerd

Sociale veiligheid

Sociale veiligheid in het stads- en streekvervoer is een actueel maatschappelijk vraagstuk, dat in de media en in de politiek veel aandacht krijgt. Niet alleen reizigers maar ook het personeel heeft er dagelijks mee te maken. Voor een effectief veiligheidsbeleid is het noodzakelijk om te kiezen voor een onderbouwde integrale aanpak in plaats van het sturen op incidenten.

MuConsult ondersteunt daarom overheden en vervoerbedrijven bij het opstellen en implementeren van beleidplannen en het monitoren en evalueren van  de voortgang en effecten. Wij ondersteunen bij het opstellen van convenanten, monitoren de (on)veiligheidsgevoelens van reizigers en personeel en helpen bij het opstellen van zwartrijdonderzoeken. MuConsult voert ook evaluaties uit van sociale veiligheidsbeleid. Wij hebben hiervoor een wetenschappelijk kader opgesteld om de effecten van veiligheidsbeleid in kaart te brengen.

Voorbeeldprojecten:

 


Personeelsmonitor Sociale Veiligheid

De sociale veiligheid van het personeel in het stads- en streekvervoer is verbeterd. Dat blijkt uit de tweejaarlijkse Personeelsmonitor stads- en streekvervoer 2012 welke MuConsult in opdracht van het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV) voor de tweede keer heeft uitgevoerd. Het personeel beoordeelt de sociale veiligheid  in en rond het stads- en streekvervoer in 2012 met een rapportcijfer van gemiddeld een 6,9. In 2010 was dit een 6,5 en in 2008 een 6,3. Het rapport is te raadplegen via de website van het KpVV.

Het percentage medewerkers dat een of meer incidenten meemaakte is de afgelopen 4 jaar gedaald. In 2008 was dit 69% in 2010 64% en in 2012 60%.Het grootste deel van deze incidenten betreft net als bij vorige metingen lastiggevallen worden. Zwaardere incidenten als mishandeling en diefstal komen veel minder voor in 2012 (4% en 5%). De OV-chipkaart heeft een positieve invloed op het veiligheidsgevoel. Vooral  het buspersoneel voelt zich door de invoering van de OV-chipkaart veiliger.

Uit de Personeelsmonitor 2012 blijkt dat er, net als voorgaande jaren, verschillen zijn tussen de sociale veiligheid in de vier grote steden aan de ene kant, en het vervoer in de rest van Nederland aan de andere kant. In de G4 zijn, net als in voorgaande jaren, relatief meer medewerkers slachtoffer van incidenten dan in de rest van Nederland. In de G4 was 71% slachtoffer van een of meer incidenten in de rest van Nederland 56%, in 2010 was het respectievelijk 66% en 63%. 

Het personeel is dit jaar positiever over het veiligheidsbeleid van het eigen bedrijf. Waarbij het personeel in de G4 positiever over het veiligheidsbeleid van het eigen bedrijf is dan het personeel in de rest van Nederland. Om de sociale veiligheid verder te verbeteren geeft het personeel aan dat ze het intensiveren van toezicht en controle, het effectiever aanpakken van zwartrijders en het verbeteren van assistentieverlening en communicatie als mogelijke oplossing zien.

 In het stads- en streekvervoer in Nederland werkten in 2012 meer dan 20.000 buschauffeurs, tram- en metrobestuurders, (regionale)treinmachinisten, controleurs, conducteurs, toezichthouders, medewerkers kaartverkoop en kapiteins van het openbaar vervoer over water. Elke twee jaar wordt via een enquête, de sociale veiligheid van deze medewerkers in kaart gebracht. Het onderzoek richt zich zowel op de objectieve veiligheid (incidenten) als de subjectieve veiligheid (beleving) en daarnaast worden vragen gesteld over het veiligheidsbeleid van de werkgever. Naast de landelijke rapportage stelt MuConsult in opdracht van Vervoerders en overheden respectievelijk nog bedrijfs- en overheidsspecifiekerapportages op.

In opdracht van het KpVV hebben wij de Personeelsmonitor in 2010 ook uitgevoerd. Het rapport is te downloaden op de website van het KpVV.

 


Zwartrijden OV
Zwartrijden is een belangrijk aandachtspunt met het oog op verbetering van de sociale veiligheid in het openbaar vervoer. Sinds 2004 begeleidt MuConsult in opdracht van het KpVV de vervoerbedrijven bij hun jaarlijkse meting van het zwartrijden onder reizigers. We hebben verschillende methodieken ontwikkeld die, afhankelijk van het type vervoer, door de vervoerder kunnen worden ingezet voor het meten van zwartrijden.

 


Evaluatie Veiligheidsbeleid
Evaluatie van veiligheidsbeleid geeft inzicht in de effecten en de bijdrage van de maatregelen aan het verbeteren van de veiligheid. MuConsult heeft veel ervaring op dit gebied. In opdracht van de provincie Gelderland bijvoorbeeld hebben wij een evaluatie uitgevoerd van de verschillende veiligheidsarrangementen binnen Gelderland.

 


Evaluatie camera’s in bussen
Per half februari 2011 zijn alle bussen van Qbuzz in Friesland voorzien van camera’s. Deze camera’s moeten de sociale veiligheid vergroten. MuConsult heeft het effect van de extra camera's in de bussen geëvalueerd. Daarbij is gebruik gemaakt van een 0-meting en een 1-meting. Uit het onderzoek blijkt dat klanten de camera's in de meeste gevallen hebben opgemerkt als verandering, en dat zij zich veiliger voelen door de aanwezigheid ervan. Ook heeft het onderzoek meer inzicht gegeven in wat reizigers belangrijk vinden als het gaat om sociale veiligheid.