\

Foto OV

Gerelateerd

Uitvoeringskwaliteit en klanttevredenheid

MuConsult heeft een lange en rijke onderzoekshistorie. De kennis en ervaring die wij daarbij hebben opgedaan zetten wij onder meer in om op een verantwoorde wijze ontwikkelingen in de uitvoeringskwaliteit van het openbaar vervoer in beeld te brengen en af te zetten tegen de afspraken die overheden met vervoerders hebben gemaakt. Wij zijn daarbij in staat om reeds beschikbare gegevens te combineren met de bevindingen die met behulp van diverse onderzoeksmethodieken zijn verkregen. 

Voorbeeldprojecten:

 


Mystery guest onderzoek Gelderland
In 2011 en 2012 hebben wij, samen met onze veldwerkpartner, voor het projectbureau Regiotaxi Gelderland het mystery guest onderzoek opgezet en uitgevoerd in alle percelen van de regiotaxi (Rivierenland, de Vallei, Noord Veluwe, IJsselstreek en de Achterhoek). Ook hebben wij de rapportage opgesteld waarin de uitkomsten van het onderzoek zijn vertaald naar beleidsrelevante conclusies en aanbevelingen. 

 


Kwaliteitsscouts Gelderland
Wij hebben voor de provincie Gelderland een systeem van Kwaliteitsscouts ontwikkeld waarmee de kwaliteit van het OV kan worden gevolgd. Ervaren reizigers treden hierbij op als kwaliteitsbewakers van het OV. De uitkomsten worden gebruikt voor monitoringdoeleinden en verbeterprogramma’s.

 


Klanttevredenheidsonderzoek
In opdracht van NS hebben we onderzoek gedaan naar het belang van een groot aantal kwaliteitsaspecten van treinvervoer. Daarbij ging het om aspecten van de treinen zelf, maar ook van stations en van het voor- en natransport. NS gebruikt de onderzoeksuitkomsten om strategieën te ontwikkelen voor concernbrede kwaliteitsverbetering.

Andere voorbeelden zijn onderzoeken naar de klanttevredenheid over de nieuwe opzet van de stadsdienst Middelburg in opdracht van de provincie Zeeland en de OV-fiets in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Bij dergelijke onderzoeken maken wij gebruik van zowel kwalitatieve (focusgroepen), standaard kwantitatieve (vragenlijsten) als moderne kwantitatieve methoden (Stated Preference-onderzoek).