\

Foto OV

Gerelateerd

Tarieven en OV-chipkaart

De invoering van de OV-chipkaart vergroot de mogelijkheden van OV-autoriteiten en vervoerders om het tariefinstrument in te zetten om doelstellingen rond opbrengstverhoging, efficiëntie en waarborging van de sociale functie dichterbij te brengen. MuConsult adviseert opdrachtgevers bij het vormgeven van tarieven(kaders) en het bepalen van effecten, zowel vooraf als achteraf.

Voorbeeldprojecten:

 


Invoering OV-Chipkaart
Voor de provincie Gelderland hebben we een stappenplan ontwikkeld voor de invoering van de OV-Chipkaart. Het stappenplan was gebaseerd op onze algemene kennis van de acceptatie van innovaties en ons onderzoek naar de klantwaardering van de Chipkaart in opdracht van NS. Deze kennis vormde mede de basis voor de begeleiding van de invoering van de OV-Chipkaart in Zuid-Holland. Tariefkilometers OV-chipkaart
Wij hebben in opdracht van het BRU en GVU een model ontwikkeld voor een uniforme bepaling van tariefkilometers ten behoeve van de OV-chipkaart en de financiële gevolgen van de toepassing van dit model in kaart gebracht.Onderzoek naar prijsstelling hogesnelheidstrein Fyra
Voor de Belgische spoorwegen heeft MuConsult een grootschalig kwalitatief en kwantitatief onderzoek gedaan naar het effect van verschillende prijsstellingsopties van de hogesnelheidstrein Fyra tussen Nederland en België op het gebruik.Evaluatie gratis of goedkoop openbaar vervoer
In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en OV-autoriteiten hebben we verschillende studies uitgevoerd naar de effecten van experimenten met gratis of goedkoop openbaar vervoer op het aantal reizigers.