\

Foto OV

Gerelateerd

Aanbesteding en concessieverlening

Al sinds 2001, het moment waarop de Wet personenvervoer 2000 in werking trad, adviseren wij provincies en stadsregio’s bij het opstellen van Programma’s van Eisen en bestekken en het doorlopen van aanbestedings- en gunningstrajecten. We doen dit zowel op project- als detacheringsbasis.

Voorbeeldprojecten:

 


Stadsvervoer Amsterdam
Wij hebben de documenten opgesteld (o.a. Programma van Eisen, Concessiebesluit en Subsidiebeschikking) op basis waarvan de Stadsregio Amsterdam in 2010 het stadsvervoer per bus, tram en metro onderhands aan GVB heeft gegund. Op dit moment adviseren en ondersteunen wij de Stadsregio bij het opstellen van een nieuw Programma van Eisen dat de basis moet vormen voor een aanpassing van deze concessie als gevolg van de sterk gewijzigde financiële kaders.

 


Stadsvervoer Rotterdam
In 2010 en 2011 hebben wij de stadsregio Rotterdam inhoudelijk ondersteund bij de aanbestedingen van de Park Shuttle en het busvervoer in Rotterdam. Voor beide aanbestedingen hebben wij onder meer het Programma van Eisen opgesteld en een uitgebreid informatiepakket samengesteld.


Op dit moment adviseren wij de stadsregio Rotterdam tijdens het proces dat moet leiden tot verlening van een nieuwe concessie voor het openbaar vervoer per tram, metro en RandstadRail in 2017. Hiervoor hebben wij onder meer de lopende afspraken in beeld gebracht.


Concessieverlening Hoekse Lijn
Op dit moment adviseren wij de stadsregio Rotterdam bij de onderhandelingen met NS over de voorwaarden voor een nieuwe kortlopende concessie voor de Hoekse Lijn. De concessie dient ter overbrugging van de periode tot de waarschijnlijke ombouw van de lijn tot metrolijn.

 


Overige aanbestedingen
In de afgelopen jaren hebben wij de provincies Gelderland (Achterhoek en Valleilijn), Noord-Holland (Gooi en Vechtstreek en Haarlem/IJmond), Zuid-Holland (Hoeksche Waard/Goeree-Overflakkee en RijnGouweLijn) en Zeeland (alle concessies) en de Stadsregio Amsterdam (Waterland en Zaanstreek) geadviseerd bij de aanbesteding van stads-, streek- en regionaal spoorvervoer.