\

Foto OV

Gerelateerd

Verkenningen en planstudies

In de realisatiefase van (OV-)infrastructuurprojecten ligt het accent vaak op de techniek, het voorkomen van hinder en kostenbeheersing. In de verkenning- en planstudiefase wordt hier vaak ook al naar gekeken. In deze fases wordt daarnaast gekeken naar nut en noodzaak van het project en naar aspecten zoals milieu en draagvlak.

MuConsult hanteert een brede trechterbenadering: Beginnen bij een hele brede scope en vanuit daar binnen de planning zo zorgvuldig mogelijk trechteren naar beleidsrelevante alternatieve oplossingen.

Voorbeeldprojecten:

 


HOV A9 (Haarlem-Amsterdam)
In opdracht van de Stadsregio Amsterdam voeren wij de eerste fase van een planstudie uit naar de opwaardering van twee bestaande buslijnen tussen Haarlem en Amsterdam tot HOV-verbindingen. Daarbij bestaat een directe relatie met de ombouw van de A9 en de ontwikkeling van het Zuidas-dok.

 


Quickscan HOV Edam-Purmerend
In opdracht van de Stadsregio Amsterdam hebben wij een quickscan uitgevoerd naar nut en noodzaak van de opwaardering van de bestaande busverbinding tussen Edam/Volendam en Purmerend. Uit het onderzoek is gebleken dat het OV-potentieel groot genoeg is voor een opwaardering op delen van het traject. Verder is gebleken dat de busverbinding ook een belangrijke lokale functie vervult.

 


HOV Duin-Bollenstreek
MuConsult heeft in opdracht van de provincie Zuid-Holland de mogelijkheden onderzocht voor een hov-verbinding tussen Noordwijk–Sassenheim–Schiphol. Hierbij heeft MuConsult haar HOV scanner toegepast. Voor elke verbinding is de kortste reistijd per ov bepaald, rekening houdend met overstapmogelijkheden en -tijden. Zo komen de effecten van veranderingen op het hele ov-net in beeld, zoals de gevolgen van grotere halteafstanden. In OV-magazine is een artikel verschenen over dit project. Download dit artikel hier (pdf).