\

Foto Economie

Gerelateerd

Arbeidsmarktvraagstukken

Arbeidsmarktvraagstukken zijn tweeledig. MuConsult ondersteunt opdrachtgevers enerzijds bij de opzet en uitvoering van onderzoeken onder werknemers, met name tevredenheidsmetingen en medewerkersbetrokkenheidsonderzoeken. Anderzijds heeft MuConsult vanuit haar betrokkenheid bij mobiliteitsmanagementprojecten veel kennis en ervaring met het vormgeven en evalueren van mobiliteitsgerelateerde arbeidsvoorwaarden.

Voorbeeldprojecten:Medewerkersbetrokkenheidsonderzoek Stads en Streekvervoer (Personeelsmonitor)
In opdracht van het KpVV hebben wij de Personeelsmonitor 2010 uitgevoerd. De Personeelsmonitor is een landelijk onderzoek onder het OV personeel in het stads- en streekvervoer naar de objectieve en subjectieve veiligheidsgevoelens en de betrokkenheid die zij op dit thema van hun werkgever ervaren. MuConsult heeft na de uitvoering van de Personeelsmonitor het KpVV begeleid bij de doorontwikkeling van deze monitor. Het rapport is te downloaden op de website van het KpVV.Arbeidsvoorwaarden en mobiliteitsmanagement
Reizigers gaan door mobiliteitsmanagement steeds slimmer om met de mogelijkheden om hun activiteiten te verrichten. Zij zijn daarbij deels afhankelijk van arbeidsvoorwaarden. MuConsult is betrokken bij het inrichten van arbeidsvoorwaarden, zowel vanuit de overheid als vanuit bedrijven zelf. Zo hebben wij het onderzoek naar het effect van de afschaffing van de onbelaste reistkostenvergoeding uitgevoerd (zie ook effecten prijsbeleid) en zijn wij betrokken geweest bij het implementeren van mobiliteitsmanagement maatregelen in de arbeidsvoorwaarden van grote bedrijven in de regio Rotterdam (zie ook het werkgebied gedrag).