\

Foto Bereikbaarheid

Gerelateerd

Gedragsonderzoek

Verkeersmaatregelen beïnvloeden het gedrag van weggebruikers. MuConsult voert gedragsstudies uit om inzicht te verkrijgen in de gedragsaspecten om de effectiviteit van maatregelen te optimaliseren.Hierbij wordt wordt gebruik gemaakt van de inzichten in de mogelijkheden en beperkingen op het gebied van menselijke informatieverwerking en vaardigheden.

Voorbeeldprojecten:

 


Ouderen en verkeer
Het aantal senioren in Nederland neemt toe. Op dit moment zijn er in Nederland ruim 1,1 miljoen mensen ouder dan 75 jaar. Naar verwachting zal dit aantal in 2040 zijn toegenomen tot 2,4 miljoen. Naast de gemiddeld hogere leeftijd die ze bereiken, blijven senioren naar verwachting ook steeds langer vitaal en gezond. Hierdoor blijven ze langer gebruikmaken van hun rijbewijs en in het bezit van een rijbewijs. Ook is in de loop der jaren het percentage vrouwen met een rijbewijs sterk toegenomen. Het gevolg is dat het aantal senioren als actieve verkeersdeelnemer stijgt. Hierdoor nemen senioren ook op hogere leeftijd nog deel aan het verkeer.

MuConsult heeft met het CROW onderzocht hoe functiebeperkingen die bij senioren relatief vaak voorkomen van invloed zijn op ontwerpprincipes voor weginfrastructuur en richtlijnen en suggesties over verlichting, markering, bebording en verharding. De publicatie over dit onderzoek is te vinden op de website van het CROW. Een artikel over dit onderzoek is gepresenteerd op het CVS congres in 2011l.