\

Foto Bereikbaarheid

Gerelateerd

Netwerkontwikkeling

MuConsult voert studies uit naar de ontwikkeling van verkeersnetwerken, bijvoorbeeld MIRT-onderzoeken en verkenningen.  In onze benadering zoeken wij relaties met ruimtelijke, economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Wij werken samen met gespecialiseerde modellenbureaus voor het draaien van verkeersmodellen, leveren daarvoor de input aan en kunnen de uitkomsten vertalen in hoogwaardige rapporten.

Wij houden ons daarbij bezig met het ontwikkelen van nieuwe concepten, die een bijdrage leveren aan de beoordeling van netwerkconcepten de en de visieontwikkeling van bestuurders.

Voorbeeldprojecten:

 


MIRT onderzoek Noordkant Amsterdam fase 1
In opdracht van het minisiterie van I&M, de provincie Noord Holland en de Stadsregio Amsterdam hebben wij het MIRT onderzoek Noordkant Amsterdam uitgevoerd. Het onderzoek omvatte het vaststellen van uitgangspunten en een beoordelingskader, het uitvoeren van een probleemanalyse, het opstellen van onderzoeks- en beleidsvarianten en het analyseren van modeluitkomsten. Voor de modelruns en de ontwerpen hebben wij collegabureaus ingezet.

 


MIRT onderzoek Zaan en IJ-oevers
In opdracht van de Stadsregio hebben wij de bereikbaarheidsstudie van het integrale MIRT-onderzoek Zaan en IJ oevers uitgevoerd. Uit het onderzoek is gebleken dat de beoogde ontwikkelingen langs de oevers van de Zaan en het IJ niet direct aanleiding zijn voor grote infrastructurele maatregelen. De beoogde ontwikkelingen versterken de regionale samenhang en bieden nieuwe kansen voor hoogwaardig openbaar vervoer en vervoer over water. Dit onderzoek is gepresenteerd tijdens het CVS congres van 2011. Het artikel kunt u hier downloaden.