\

Foto over ons

Gerelateerd

Simulatiemodellen

Simulatiemodellen
Voor projecten waarbij effectinschattingen van bijvoorbeeld  bepaalde maatregelen moeten worden gemaakt zijn er vaak zeer veel mogelijkheden  die doorgerekend zouden kunnen worden. In rapportages kan vaak maar op een  beperkt aantal worden ingezoomd.

MuConsult kan voor bepaalde projecten (o.a.  die waarbij Stated Preference onderzoek is gebruikt) een gebruiksvriendelijke  simulatietool opleveren, waarbij de opdrachtgever eventueel zelf nog allerlei  doorrekeningen kan uitvoeren. Voor onder andere NS Hispeed is een simulatiemodel  ontwikkeld waarmee bepaald kan worden hoeveel reizen met de hogesnelheidstrein  verwacht mogen worden bij bepaalde instellingen van het product (o.a. prijzen,  reistijdwinst, frequentie).