\

Foto over ons

Gerelateerd

Parkeermodel

Parkeermodel
MuConsult heeft een model ontwikkeld om vast te kunnen  stellen welke effecten parkeerbeleid heeft op het parkeersysteem, de  vervoerwijze- en de winkelcentrumkeuze van mensen die boodschappen doen en  winkelen.Met het model is ook vast te stellen wat het effect zal zijn van maatregelen gericht op vergroting van de aantrekkelijkheid van winkelcentra of bijvoorbeeld het openbaar vervoer. Dit model is toegepast in Zuid-Limburg en het Stadsgewest Haaglanden om het effect van het invoeren/verhogen van parkeertarieven op het bezoek van winkelcentra in te schatten.

Het parkeermodel vormt tevens de basis voor het berekenen van het effect van ruimtelijke ontwikkeling op de parkeerbalans in een gebied. Denk aan het transformeren van een kantoorpand naar appartementen of het uitbreiden van een supermarkt in bestaand stedelijk gebied. 

De werkwijze van MuConsult bij parkeeronderzoek is hieronder weergegeven.