\

Foto over ons

Gerelateerd

Dynamo automarktmodel

Dynamo automarktmodel
Met het dynamische automarktmodel Dynamo kunnen ontwikkelingen van het Nederlandse personenautopark op de korte termijn (de komende jaren) en de lange termijn (tot 2050) worden berekend ten aanzien van:

  • de omvang van het autopark;
  • de samenstelling (waaronder autoleeftijden en brandstofmix);
  • het autokilometrage;
  • de emissies;
  • de autoprijzen (nieuw en tweedehands);
  • de autokosten;
  • de overheidsinkomsten uit autobelastingen.

MuConsult heeft het model ontwikkeld in opdracht van Rijkswaterstaat en het Planbureau voor de leefomgeving (PBL). Het model wordt veelvuldig gebruikt door ministeries en de autobranche om de te verwachten effecten van zeer uiteenlopende ontwikkelingen en maatregelen in beeld te brengen. Het gaat hierbij onder andere om economische ontwikkelingen, fiscale maatregelen, en veranderende eisen aan auto’s.

Dynamo bepaalt jaarlijks de ontwikkelingen in het autopark voor een groot aantal autotypen, gebaseerd op autoleeftijd, gewichtsklasse, brandstofsoort en CO2-klasse. Daarnaast kunnen uitspraken worden gedaan over ontwikkelingen in de privé- en de leasemarkt.

Deze ontwikkelingen kunnen ook worden uitgesplitst naar doelgroepen, gedefinieerd op basis van inkomen, werkzaamheid, leeftijdsklasse en huishoudgrootte. Dynamo bepaalt voor elke van deze groepen het autobezit, hoe dit verdeeld is over de verschillende autotypen, hoeveel kilometers er gereden worden voor verschillende reismotieven (woon-werk, zakelijk, sociaal-recreatief) en wat de bijbehorende kosten zijn.

Dynamo berekent deze ontwikkelingen in het Nederlandse personenautopark als functie van de kosten van autobezit en autogebruik (die per autotype gespecificeerd kunnen worden) en algemeen-economische ontwikkelingen.

Het model is uniek in zijn soort en trekt ook internationale aandacht. De uitkomsten van het model zijn uitgebreid getest. Zowel overheden als brancheorganisaties hebben het model reeds gebruikt voor het inschatten van concrete beleidsmaatregelen, waaronder de sloop-premieregeling en kilometerbeprijzing.

Indien voor u toekomstige ontwikkelingen in de automarkt van belang zijn, kan het automarktmodel Dynamo van MuConsult mogelijk ook iets voor u betekenen. Graag bespreken we met u wat MuConsult voor u kan betekenen.

Download de folder hier.