\

Foto over ons

Gerelateerd

Producten

Producten die wij opleveren zijn onder andere:

Met ons automarktmodel Dynamo kunnen van jaar tot jaar voorspellingen worden gemaakt over omvang, samenstelling en gebruik van het Nederlandse personenautopark tot en met 2050.

Met onze HOV-scanner kan worden bekeken hoe maatregelen, zoals de aanleg van een HOV-voorziening, invloed hebben op de aantrekkelijkheid van het OV-alternatief en tot welke gedragsaanpassingen dat leidt.

Met ons evaluatiemodel mobiliteitsmanagement kan het effect bekeken worden van MM maatregelen, zowel ex-post (evalueren) als ex-ante (voorspellen).

MuConsult kan voor bepaalde projecten (o.a.  die waarbij Stated Preference onderzoek is gebruikt) een gebruiksvriendelijke  simulatietool opleveren, waarbij de opdrachtgever eventueel zelf nog allerlei  doorrekeningen kan uitvoeren.

Met ons parkeermodel kan het effect van ruimtelijke ontwikkelingen op de parkeerbalans in het invloedsgebied berekend worden. Denk aan het transformeren van een kantoorpand naar appartementen. Ook kan het model gebruikt worden om in te schatten wat het effect is van het invoeren/verhogen van parkeertarieven op het bezoek van een winkelcentrum en nabijgelegen concurrerende centra. 

Met ons model voor het HWN kan worden bepaald wat de  effecten zijn (geweest) van maatregelen die de bereikbaarheid moeten vergroten, zoals de aanleg van spitsstroken, toeritdosering, DRIPs en een verlaging van de maximum snelheid.