\

Gerelateerd

Medewerkers

 
carlijn3 PdeWinter
 
 

Prof. dr. Henk Meurs

Directeur MuConsult, clustercoördinator Verkeer en Data & modellen

Henk Meurs is oprichter en directeur van MuConsult. Hij heeft uitgebreide ervaring in transport- en sociaal-economisch onderzoek, zowel in Nederland als in het buitenland. Hij was projectmanager van een groot aantal complexe en veelomvattende projecten. In opdracht van overheden en bedrijfsleven heeft hij een groot aantal evaluatieprojecten van overheidsbeleid uitgevoerd, zowel op strategisch als op onderzoeksniveau. Henk wordt regelmatig gevraagd als externe adviseur bij complexe besluitvormingsvraagstukken. Henk is eveneens bijzonder hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij houdt zich bezig met de relatie tussen mobiliteit en infrastructuur enerzijds en ruimtelijke ontwikkelingen anderzijds.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  linkedin-logo1

 

Dr. Edward Rosbergen

Senior adviseur Contractering en coördinator Bureau

Edward Rosbergen is binnen MuConsult manager van het team dat zich bezighoudt met Openbaar Vervoer. Edward is econoom en econometrist, met als specialisatie marktonderzoek. Hij heeft uitgebreide ervaring met beleidsevaluaties. Daarbij kan het gaan om gevolgen voor de reiziger, maar ook om vervoerkundige, financiële en procesmatige effecten. Gebruikmakend van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoekstechnieken, evalueert Edward zowel de uitkomsten van het beleid als het onderliggende proces.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  linkedin-logo1

 

Drs. Casper Stelling

Clustercoördinator Gedrag

Casper is clustercoördinator gedrag. Hij heeft planologie gestudeerd en promotieonderzoek gedaan aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn werkvelden zijn gedrag, mobiliteit en parkeren. Casper is enerzijds op de hoogte van alle state of the art onderzoeksmethoden, maar anderzijds bedreven in het doorvertalen van inzichten naar praktische toepassingen in de beleidspraktijk, zowel ex-ante als ex-post. Casper is een goede sparringpartner voor zowel onderzoekers als beleidsadviseurs, beslissers en politici.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  linkedin-logo1

 

Jan-Derk van ’t Rot MSc.

Clustercoördinator en senior projectleider Openbaar Vervoer

Jan-Derk van ’t Rot is naast Senior Adviseur ook de clustercoördinator van het team dat zich bezighoudt met Openbaar Vervoer. Jan-Derk is een ervaren procesbegeleider en heeft als politicoloog en sociaal geograaf een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en het bij elkaar brengen van partijen. Bij MuConsult doet hij projecten rond de toekomst van het doelgroepenvervoer en de integratie met het (reguliere) OV, visievorming rond OV beleid en evaluatie en effectonderzoek naar voor- en natransport en sociale veiligheid. 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  linkedin-logo1

 
PdeWinter

Peter de Winter

Senior Adviseur Openbaar Vervoer

Peter de Winter is senioradviseur Openbaar Vervoer. Peter heeft binnen de sector OV zeer ruime ervaring met het gehele traject van strategie, beleid, netwerkontwikkeling tot aan uitvoering. Met veel plezier werkt Peter aan één of meerdere onderdelen van de cyclus. Daarbij is de kracht van Peter is dat hij in goed in staat is om (bestuurlijke) ideeën om te zetten in concrete en realistische plannen, zodat deze ook daadwerkelijk op de weg of het spoor gerealiseerd kunnen worden. De ervaring die Peter heeft in het totale traject van zware bestuurlijke processen tot aan ervaring met de dagelijkse uitvoering van het OV helpt daarbij. Onder meer door zijn ervaring bij de Vervoerregio Amsterdam (VRA) heeft Peter ervaring met het werken in complexe omgevingen.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  linkedin-logo1

 

Drs. Frans Blanker

Senior Adviseur Openbaar Vervoer

Frans Blanker is senioradviseur Openbaar Vervoer. Voorheen bekleedde hij diverse functies op het gebied van openbaar vervoer, bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en bij de provincie Gelderland. Frans is een gerenommeerd OV-deskundige, met een brede nationale en internationale vakkennis over alle vormen van openbaar vervoer. Hij zoekt altijd naar creatieve en pragmatische oplossingen voor zowel alledaagse als bijzondere vraagstukken. Frans houdt zich intensief bezig op terreinen als marktwerking, aanbesteding, concessieverlening, bekostiging, vervoermodellen en wet- en regelgeving.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  linkedin-logo1

 

Ir. Peter van Bekkum

Senior Projectleider Verkeer en Vervoer

Peter van Bekkum studeerde Civiele Techniek aan de Technische Universiteit in Delft. Peter is gespecialiseerd in verkeerskundig onderzoek en heeft brede ervaring in het inwinnen, controleren, aggregeren, analyseren en rapporteren van verkeerskundige gegevens. Hij heeft in opdracht van Rijkswaterstaat en diverse andere wegbeheerders onderzoeken uitgevoerd waarbij de ontwikkeling van het verkeer centraal staat: monitoring, evaluatie en beleidsanalyse. Hij houdt zich bij MuConsult bezig met verkeerskundig onderzoek: evaluatie van maatregelen, monitoring en ontwikkeling van beleidsvisies.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  linkedin-logo1

 

Dr. Rinus Haaijer

Projectleider Kwantitatief Onderzoek

Rinus Haaijer is projectleider kwantitatief onderzoek. Hij werkt binnen MuConsult voornamelijk aan projecten waarbij kwantitatieve analyses uitgevoerd moeten worden. Dit betreft zowel analyses op basis van bestaande datasets als van enquêtegegevens, ten behoeve van evaluaties of prognoses. Rinus is na zijn studie econometrie gepromoveerd op Stated Preference onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen en heeft bij MuConsult aan een groot aantal projecten gewerkt waarbij van deze onderzoekstechniek gebruik is gemaakt. Voor de opzet en modelschattingen wordt hierbij gebruik gemaakt van eigen ontwikkelde software. Tevens is Rinus één van de ontwikkelaars van het automarktmodel Dynamo.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

Drs. Roeland Pieper

Projectleider Openbaar Vervoer en Economie

Roeland Pieper is projectleider Openbaar Vervoer en Economie. Bij MuConsult adviseert Roeland opdrachtgevers onder meer bij vraagstukken rond de toekomstige inrichting van het openbaar vervoer en doelgroepenvervoer en bij aanbestedingsprocessen van OV-concessies. Daarnaast ondersteunt hij concessieverleners bij het (dagelijkse) concessiebeheer. Door deze combinatie is Roeland goed in staat om niet alleen praktijkervaringen mee te nemen in de beleidsontwikkelingen, maar ook de gevolgen van OV-beleid voor de praktische uitvoering te doorzien én voorzien.

Ook houdt Roeland zich bezig met maatschappelijke kosten-batenanalyses, marktordeningsvraagstukken, prijsbeleid en andere maatregelen en instrumenten die de omvang van de mobiliteit en de externe effecten daarvan beïnvloeden. 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  linkedin-logo1

 

Drs. Juliët van Drumpt

Projectleider Gedrag

Juliët is projectleider Gedrag. Ze heeft natuurkunde en psychologie gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze heeft bij MuConsult veel ervaring opgedaan in het onderzoeken van reisgedrag. De laatste jaren heeft ze in verschillende Beter Benutten regio’s bijgedragen aan plannen van aanpak, kosteneffectiviteitsanalyses, monitoring en evaluatie.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  linkedin-logo1

 

Alex Drăgan MSc.

Onderzoeker

Alex is gespecialiseerd in ontwerp van vervoerssystemen en beheer van TIL projecten en processen. Hij studeerde aan de TU Delft en heeft ruime ervaring met verkeersmodelleren, dynamisch verkeersmanagement en openbaar vervoer. Alex richt zich bij MuConsult vooral op kwantitatief onderzoek naar monitoring en evaluatie van beleidsmaatregelen en het vinden van efficiënte manieren om gegevens uit een breed scala aan hoofdzakelijke kwantitatieve bronnen te combineren. 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  linkedin-logo1

 

Maartje van der Aa MSc.

Projectleider

Maartje is werkzaam als projectleider gedrag. Ze is betrokken bij verschillende projecten over gedragsbeïnvloeding, waarbij ze zich specialiseert in de doelgroepen fietsers, jongeren en studenten. Tevens werkt zij mee aan Beter Benutten programma’s. Hierbij maakt zij gebruik van zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoekstechnieken. 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. linkedin-logo1

 

Ir. Ramon Peters

Onderzoeker

Ramon is werkzaam als projectmedewerker openbaar vervoer. Hij studeerde “Transportation Engineering and Management” aan de Universiteit Twente. Tijdens zijn afstudeerperiode heeft hij zich bezig gehouden met het verder optimaliseren van de HOV-scanner, een tool waarmee de vervoerwaarde van Hoogwaardig OV in bredere OV-multimodale-netwerken kan worden bepaald. Bij MuConsult is Ramon bezig met het verwerken en analyseren van data en werkt hij onder andere aan opdrachten die betrekking hebben op de HOV-scanner en MOTUS. Tevens heeft hij een brede interesse verkeerskundige vraagstukken zoals bijvoorbeeld  de implementatie van ITS en de interactie tussen ruimte en vervoer.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. linkedin-logo1

 

Falco Lievaart 

Adviseur

Falco is werkzaam als projectmedewerker gedrag. Tijdens zijn studie Planologie is hij geïnteresseerd geraakt in mobiliteit en mobiliteitsmanagement. Falco heeft een kwantitatief afstudeeronderzoek gedaan naar het mobiliteitsprofiel van de medewerkers van de Radboud Universiteit en het Radboudumc in Nijmegen en naar de barrières en motieven voor het gebruik van vervoerwijzen. Bij MuConsult houdt Falco zich vooral bezig met ruimte, mobiliteit en gedrag.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. linkedin-logo1

 

Jaap Sytsma MSc.

Projectleider

Jaap is als projectleider werkzaam bij MuConsult met een focus op Mobility as a Service (MaaS) en Openbaar Vervoer. Hij heeft Sociale Geografie gestudeerd in Utrecht en Wageningen en ervaring opgedaan als onderzoeker bij Hogeschool Windesheim. Jaap is in staat om aan de hand van kwantitatieve en kwalitatieve analyses te komen tot de kern van de vraag en deze te vertalen in beleidsaanbevelingen en -visies. Naast het thema Openbaar Vervoer heeft Jaap vanuit zijn eerdere onderzoeks- en advieservaring ook een grote expertise op het gebied van duurzame mobiliteit en goederenvervoer. 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. linkedin-logo1

 
 

Sjors de Ridder

Adviseur

Sjors is werkzaam als adviseur openbaar vervoer. Hij is afgestudeerd in Transport Engineering & Management aan de Universiteit Twente en Spatial Planning aan de Wageningen Universiteit. Zijn onderzoeken richtten zich respectievelijk op verslogistiek op het spoor en vraagafhankelijk vervoer op het platteland. Sjors is de expert op het vlak van Zero Emissie busvervoer. Hiernaast werkt hij bij MuConsult aan projecten in de breedte van het veld van openbaar vervoer zoals langeafstandsbusvervoer en doelgroepenvervoer.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  linkedin-logo1

 

Robbert Slavenburg

Onderzoeker

Robbert Slavenburg is werkzaam bij MuConsult als onderzoeker Mobiliteit en Gedrag. Hij studeerde Spatial Planning aan de Radboud Universiteit Nijmegen, met als specialisatie Urban and Regional Mobility. Robbert heeft een kwalitatief, ontwerpgericht, afstudeeronderzoek uitgevoerd over een digitaal mobiliteitsplatform bij medewerkers van de Radboud Universiteit en het RadboudUMC in Nijmegen. Bij MuConsult houdt Robbert zich bezig met de volgende thema’s: Deelmobiliteit, Gedrag en Mobility as a Service (MaaS).

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  linkedin-logo1

 

Sjoerd Kremer MSc., MA.

Adviseur

Sjoerd is werkzaam als projectmedewerker openbaar vervoer. Hij heeft European Studies gestudeerd aan de Universiteit Twente en de Westfälische Wilhelms Universität Münster, alsmede bedrijfskunde aan de Universiteit Twente. Hij heeft voor European Studies een kwalitatief afstudeeronderzoek gedaan, waarbij hij zich heeft gefocust op beleid rondom concurrentie. Daarnaast heeft hij een kwalitatief en kwantitatief afstudeeronderzoek gedaan voor bedrijfskunde, waarbij de focus lag op internationalisatiestrategieën van bedrijven. Bij MuConsult houdt Sjoerd zich bezig met aanbestedingen en contractering in het openbaar vervoer, waarbij hij beleidsanalyses uitvoert en penvoerder is voor aanbestedingsdocumenten.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  linkedin-logo1

 

Geert Koops

Onderzoeker

Geert is werkzaam als projectmedewerker mobiliteit. Als projectmedewerker houdt Geert zich bezig met monitoring en evaluatie van mobiliteitsbeleid, gedragsbeïnvloeding, fietsstimulering en innovatieve mobiliteitsoplossing (zoals MaaS). In deze projecten gebruikt hij zowel zijn kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksvaardigheden. Geert studeerde af als Economisch Geograaf aan de Universiteit Utrecht op het onderwerp regionale ontwikkeling. Als bachelor voltooide hij Sociale Geografie aan dezelfde universiteit. Tijdens zijn studie en na zijn studie heeft Geert veel onderzoek gedaan naar (regionaal) mobiliteitsbeleid en het beter benutten van infrastructuur.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  linkedin-logo1

 

Ries Knigge MSc.

Adviseur

Ries is projectmedewerker openbaar vervoer. Hij heeft planologie gestudeerd aan de universiteiten van Groningen en Utrecht en heeft enkele jaren gewerkt bij regionaal samenwerkende overheden. Ries heeft bij de Vervoerregio Amsterdam meegewerkt aan de implementatie van het nieuwe OV-lijnennet in de regio Amsterdam, dat als gevolg van de ingebruikname van de Noord/Zuidlijn in 2018 anders is ingericht. Daarnaast adviseert hij bij aanbestedingsprocessen en heeft zich gespecialiseerd in het betrekken van de politiek, bewoners en reizigers. Daarbij wordt onder andere gebruik gemaakt van serious gaming en online marketing. Het vertalen van beleidsstukken in toegankelijke en begrijpelijke informatie die met een breed publiek gedeeld kan worden is één van zijn expertises.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  linkedin-logo1

 
carlijn3

Carlijn Damen MSc.

Onderzoeker

Carlijn is onderzoeker Mobiliteit en Gedrag bij MuConsult. Ze heeft Gedragseconomie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam en heeft daarmee veel ervaring in een breed scala aan gedragsvraagstukken. Bij MuConsult doet Carlijn onderzoek naar de drijfveren en motieven van het reisgedrag. Aan de hand van zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoekstechnieken vergaart ze vervolgens inzichten in de effecten van verschillende mobiliteitsmaatregelen.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  linkedin-logo1

 

Elisa Hoekstra

Secretaresse

Elisa is werkzaam als secretaresse en heeft een communicatie achtergrond. Zij neemt de telefoon aan en regelt de ontvangst bij vergaderingen op ons kantoor. Tevens plant zij regelmatig vergaderingen en afspraken. Ook biedt zij in brede zin ondersteuning bij onze projecten. Zij draagt bij aan de eindredactie van rapporten en zorgt voor actuele nieuwsberichten op de website. 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Halima Dahri

Administrateur

Halima Dahri is binnen MuConsult verantwoordelijk voor de financiële administratie en personeelszaken.  Vanuit haar functie heeft zij vaak contact met onze opdrachtgevers. Vanuit haar functie is zij betrokken bij inschrijvingen op (openbare) aanbestedingen (o.a. opstellen van stukken t.b.v. selectiecriteria en geschiktheidseisen). Verder bemenst zij samen met Elisa het secretariaat en vervult zij de rol van BHV-er binnen het bedrijf.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Trix Dekker

Facilitair medewerker

Trix Dekker verzorgt bij MuConsult de aankleding en inrichting van het gebouw. Ze is verantwoordelijk voor de gezellige werkomgeving waarin wij thans zitten. Daarnaast verzorgt ze de aankoop van bureauzaken en springt bij met administratieve taken/website.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  linkedin-logo1