\

Gerelateerd

Medewerkers

 

Henk3
Trix3
Edward3
Casper2
Jan-Derk3
Sjors3
Juliët3    
Frans3 Annawebsite Falco3 website klein Halima1 websiteDavid1 klein Alex3 Ramon  
Peter3
Maartje 1 website Roeland3 websiteJaap1 klein Rinus3 Elisa2 website    

 


 

 


 

Henk3

Prof. dr. Henk Meurs

Directeur MuConsult, clustercoördinator Verkeer en Data & modellen

Henk Meurs is oprichter en directeur van MuConsult. Hij heeft uitgebreide ervaring in transport- en sociaal-economisch onderzoek, zowel in Nederland als in het buitenland. Hij was projectmanager van een groot aantal complexe en veelomvattende projecten. In opdracht van overheden en bedrijfsleven heeft hij een groot aantal evaluatieprojecten van overheidsbeleid uitgevoerd, zowel op strategisch als op onderzoeksniveau. Henk wordt regelmatig gevraagd als externe adviseur bij complexe besluitvormingsvraagstukken. Henk is eveneens bijzonder hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij houdt zich bezig met de relatie tussen mobiliteit en infrastructuur enerzijds en ruimtelijke ontwikkelingen anderzijds.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  linkedin-logo1

   
Edward3  

Dr. Edward Rosbergen

Senior adviseur Contractering en coördinator Bureau

Edward Rosbergen is binnen MuConsult manager van het team dat zich bezighoudt met Openbaar Vervoer. Edward is econoom en econometrist, met als specialisatie marktonderzoek. Hij heeft uitgebreide ervaring met beleidsevaluaties. Daarbij kan het gaan om gevolgen voor de reiziger, maar ook om vervoerkundige, financiële en procesmatige effecten. Gebruikmakend van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoekstechnieken, evalueert Edward zowel de uitkomsten van het beleid als het onderliggende proces.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  linkedin-logo1

   
Casper2

 

Drs. Casper Stelling 

Clustercoördinator Gedrag

Casper is clustercoördinator gedrag. Hij heeft planologie gestudeerd en promotieonderzoek gedaan aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn werkvelden zijn gedrag, mobiliteit en parkeren. Casper is enerzijds op de hoogte van alle state of the art onderzoeksmethoden, maar anderzijds bedreven in het doorvertalen van inzichten naar praktische toepassingen in de beleidspraktijk, zowel ex-ante als ex-post. Casper is een goede sparringpartner voor zowel onderzoekers als beleidsadviseurs, beslissers en politici.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  linkedin-logo1

   
Jan-Derk3

Jan-Derk van ’t Rot MSc.

Clustercoördinator en senior projectleider Openbaar Vervoer

Jan-Derk van ’t Rot is naast Senior Adviseur ook de clustercoördinator van het team dat zich bezighoudt met Openbaar Vervoer. Jan-Derk is een ervaren procesbegeleider en heeft als politicoloog en sociaal geograaf een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en het bij elkaar brengen van partijen. Bij MuConsult doet hij projecten rond de toekomst van het doelgroepenvervoer en de integratie met het (reguliere) OV, visievorming rond OV beleid en evaluatie en effectonderzoek naar voor- en natransport en sociale veiligheid. 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  linkedin-logo1

   
Frans3

 Drs. Frans Blanker

Senior Adviseur Openbaar Vervoer

Frans Blanker is senioradviseur Openbaar Vervoer. Voorheen bekleedde hij diverse functies op het gebied van openbaar vervoer, bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en bij de provincie Gelderland. Frans is een gerenommeerd OV-deskundige, met een brede nationale en internationale vakkennis over alle vormen van openbaar vervoer. Hij zoekt altijd naar creatieve en pragmatische oplossingen voor zowel alledaagse als bijzondere vraagstukken. Frans houdt zich intensief bezig op terreinen als marktwerking, aanbesteding, concessieverlening, bekostiging, vervoermodellen en wet- en regelgeving.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  linkedin-logo1

   
Peter3

 Ir. Peter van Bekkum

Senior Projectleider Verkeer en Vervoer

Peter van Bekkum studeerde Civiele Techniek aan de Technische Universiteit in Delft. Peter is gespecialiseerd in verkeerskundig onderzoek en heeft brede ervaring in het inwinnen, controleren, aggregeren, analyseren en rapporteren van verkeerskundige gegevens. Hij heeft in opdracht van Rijkswaterstaat en diverse andere wegbeheerders onderzoeken uitgevoerd waarbij de ontwikkeling van het verkeer centraal staat: monitoring, evaluatie en beleidsanalyse. Hij houdt zich bij MuConsult bezig met verkeerskundig onderzoek: evaluatie van maatregelen, monitoring en ontwikkeling van beleidsvisies.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  linkedin-logo1

   
Rinus3

Dr. Rinus Haaijer

Projectleider Kwantitatief Onderzoek

Rinus Haaijer is projectleider kwantitatief onderzoek. Hij werkt binnen MuConsult voornamelijk aan projecten waarbij kwantitatieve analyses uitgevoerd moeten worden. Dit betreft zowel analyses op basis van bestaande datasets als van enquêtegegevens, ten behoeve van evaluaties of prognoses. Rinus is na zijn studie econometrie gepromoveerd op Stated Preference onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen en heeft bij MuConsult aan een groot aantal projecten gewerkt waarbij van deze onderzoekstechniek gebruik is gemaakt. Voor de opzet en modelschattingen wordt hierbij gebruik gemaakt van eigen ontwikkelde software. Tevens is Rinus één van de ontwikkelaars van het automarktmodel Dynamo.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

   
Roeland3

Drs. Roeland Pieper

Projectleider Openbaar Vervoer en Economie

Roeland Pieper is projectleider Openbaar Vervoer en Economie. Bij MuConsult adviseert Roeland opdrachtgevers onder meer bij vraagstukken rond de toekomstige inrichting van het openbaar vervoer en doelgroepenvervoer en bij aanbestedingsprocessen van OV-concessies. Daarnaast ondersteunt hij concessieverleners bij het (dagelijkse) concessiebeheer. Door deze combinatie is Roeland goed in staat om niet alleen praktijkervaringen mee te nemen in de beleidsontwikkelingen, maar ook de gevolgen van OV-beleid voor de praktische uitvoering te doorzien én voorzien.

Ook houdt Roeland zich bezig met maatschappelijke kosten-batenanalyses, marktordeningsvraagstukken, prijsbeleid en andere maatregelen en instrumenten die de omvang van de mobiliteit en de externe effecten daarvan beïnvloeden. 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  linkedin-logo1

   
Juliët3

Drs. Juliët van Drumpt

Projectleider Gedrag

Juliët is projectleider Gedrag. Ze heeft natuurkunde en psychologie gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze heeft bij MuConsult veel ervaring opgedaan in het onderzoeken van reisgedrag. De laatste jaren heeft ze in verschillende Beter Benutten regio’s bijgedragen aan plannen van aanpak, kosteneffectiviteitsanalyses, monitoring en evaluatie.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  linkedin-logo1

   
 Annawebsite

Anna Maaskant MSc.

Projectleider Gedrag

Anna Maaskant is expert in gedragsbeïnvloeding. Zij studeerde gedragspsychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en ronde haar master Behavioral Change cum laude af. Sindsdien werkt zij aan projecten waar het bewust en onbewust stimuleren van gewenst gedrag centraal staat. Zij maakt hierbij gebruik van zowel kwalitatieve als kwantitatieve analyses om tot inzichtelijke adviezen te komen. Bij MuConsult werkt Anna aan projecten waarbij mobiliteitsgedrag en de beïnvloeding daarvan centraal staan.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  linkedin-logo1

   
Alex3

Alex Drăgan MSc.

Projectmedewerker

Alex is gespecialiseerd in ontwerp van vervoerssystemen en beheer van TIL projecten en processen. Hij studeerde aan de TU Delft en heeft ruime ervaring met verkeersmodelleren, dynamisch verkeersmanagement en openbaar vervoer. Alex richt zich bij MuConsult vooral op kwantitatief onderzoek naar monitoring en evaluatie van beleidsmaatregelen en het vinden van efficiënte manieren om gegevens uit een breed scala aan hoofdzakelijke kwantitatieve bronnen te combineren. 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  linkedin-logo1

   
Maartje 1 website

Maartje van der Aa MSc.

Projectleider

Maartje is werkzaam als projectleider gedrag. Ze is betrokken bij verschillende projecten over gedragsbeïnvloeding, waarbij ze zich specialiseert in de doelgroepen fietsers, jongeren en studenten. Tevens werkt zij mee aan Beter Benutten programma’s. Hierbij maakt zij gebruik van zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoekstechnieken. 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. linkedin-logo1

   
Ramon

Ir. Ramon Peters

Projectmedewerker

Ramon is werkzaam als projectmedewerker openbaar vervoer. Hij studeerde “Transportation Engineering and Management” aan de Universiteit Twente. Tijdens zijn afstudeerperiode heeft hij zich bezig gehouden met het verder optimaliseren van de HOV-scanner, een tool waarmee de vervoerwaarde van Hoogwaardig OV in bredere OV-multimodale-netwerken kan worden bepaald. Bij MuConsult is Ramon bezig met het verwerken en analyseren van data en werkt hij onder andere aan opdrachten die betrekking hebben op de HOV-scanner en MOTUS. Tevens heeft hij een brede interesse verkeerskundige vraagstukken zoals bijvoorbeeld  de implementatie van ITS en de interactie tussen ruimte en vervoer.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. linkedin-logo1

   
 Falco3 website klein

Falco Lievaart 

Projectmedewerker

Falco is werkzaam als projectmedewerker gedrag. Tijdens zijn studie Planologie is hij geïnteresseerd geraakt in mobiliteit en mobiliteitsmanagement. Falco heeft een kwantitatief afstudeeronderzoek gedaan naar het mobiliteitsprofiel van de medewerkers van de Radboud Universiteit en het Radboudumc in Nijmegen en naar de barrières en motieven voor het gebruik van vervoerwijzen. Bij MuConsult houdt Falco zich vooral bezig met ruimte, mobiliteit en gedrag.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. linkedin-logo1

   
websiteJaap1 klein

Jaap Sytsma MSc.

Projectmedewerker

Jaap is als projectmedewerker werkzaam bij MuConsult met een focus op Openbaar Vervoer vraagstukken. Hij heeft Sociale Geografie gestudeerd in Utrecht en Wageningen en ervaring opgedaan als onderzoeker bij Hogeschool Windesheim. Jaap is in staat om aan de hand van kwantitatieve en kwalitatieve analyses te komen tot de kern van de vraag en deze te vertalen in beleidsaanbevelingen en -visies. Naast het thema Openbaar Vervoer heeft Jaap vanuit zijn eerder onderzoeks- en advieservaring ook een grote expertise op het gebied van duurzame mobiliteit en goederenvervoer. 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. linkedin-logo1

   
 websiteDavid1 klein

David Kik MSc.

Projectmedewerker

David is werkzaam als projectmedewerker openbaar vervoer. Hij studeerde “Spatial, Transport and Environmental Economics” aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Tijdens zijn afstudeerperiode heeft hij zich bezig gehouden met onderzoek naar het implementeren van maatregelen in de praktijk om de CO2 uitstoot van het woon-werkverkeer te reduceren. Bij MuConsult houdt David zich bezig met onderzoek en aanbevelingen voor aanbestedingen en netwerkoptimalisatie op het gebied van openbaar vervoer en doelgroepenvervoer, waarbij kwantitatieve analyses de basis vormen.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. linkedin-logo1

   
 Sjors3

 

Sjors de Ridder

Projectmedewerker

Sjors is werkzaam als projectmedewerker openbaar vervoer. Hij is opgeleid op het grensvlak van mobiliteit (“Transportation Engineering & Management”, aan de Universiteit Twente) en ruimte (“Spatial Planning” aan de Wageningen Universiteit). Sjors heeft expertise op het vlak van grensoverschrijdend openbaar vervoer, vraagafhankelijk openbaar vervoer, verslogistiek in relatie tot railgoederenvervoer en integrale locatiebepalingen van railterminals op meerdere schaalniveau’s. Momenteel is Sjors naast zijn werkzaamheden voor MuConsult nog aan het afstuderen op een onderzoek naar gebruikersvoorkeuren voor vraagafhankelijk openbaar vervoer op het platteland.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  linkedin-logo1

   
 Elisa2 website

Elisa Hoekstra

Secretaresse

Elisa is werkzaam als secretaresse en heeft een communicatie achtergrond. Zij neemt de telefoon aan en regelt de ontvangst bij vergaderingen op ons kantoor. Tevens plant zij regelmatig vergaderingen en afspraken. Ook biedt zij in brede zin ondersteuning bij onze projecten. Zij draagt bij aan de eindredactie van rapporten en zorgt voor actuele nieuwsberichten op de website. 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   
Halima1

Halima Dahri

Administrateur

Halima Dahri is binnen MuConsult verantwoordelijk voor de financiële administratie en personeelszaken.  Vanuit haar functie heeft zij vaak contact met onze opdrachtgevers. Vanuit haar functie is zij betrokken bij inschrijvingen op (openbare) aanbestedingen (o.a. opstellen van stukken t.b.v. selectiecriteria en geschiktheidseisen). Verder bemenst zij samen met Elisa het secretariaat en vervult zij de rol van BHV-er binnen het bedrijf.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   
Trix3

Trix Dekker

Facilitair medewerker

Trix Dekker verzorgt bij MuConsult de aankleding en inrichting van het gebouw. Ze is verantwoordelijk voor de gezellige werkomgeving waarin wij thans zitten. Daarnaast verzorgt ze de aankoop van bureauzaken en springt bij met administratieve taken/website.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  linkedin-logo1