\

Foto werkgebieden

Gerelateerd

Groepsdiscussies / Focusgroepen

Bij een groepsdiscussie spreken wij gelijktijdig met een groepje respondenten (vaak 8-12) tegelijk. Hierbij wordt een gesprekspuntenlijst gebruikt. MuConsult kan haar opdrachtgevers laten meekijken in een afzonderlijke ruimte via video indien gewenst, of opnames maken van het gesprek.

Onze gespreksleiders zijn goed bekend met het onderwerp en geschoold in het voeren van deze gesprekken.