\

Foto werkgebieden

Gerelateerd

Persoonlijke interviews

Startpunt voor interviews is een gesprekspuntenlijst die goed met u wordt afgestemd. MuConsult zet daarvoor interviewers in die kennis hebben van het veld. Daardoor zijn wij in staat om goed door te vragen op voor u belangrijke punten. Ook wordt de senioriteit van de interviewer gematched met de gesprekspartner.

MuConsult analyseert de uitkomsten en levert u een gedegen rapportage van deze uitkomsten. Soms vinden interviews plaats op bijzondere locaties; zo wordt soms mensen gedurende een reis een aantal vragen gesteld.