\

Foto werkgebieden

Gerelateerd

Markt- en Stated Preference onderzoek

MuConsult heeft uitgebreide ervaring met het doen marktonderzoek onder (potentiƫle) gebruikers van producten. Dergelijk onderzoek is gericht op het vaststellen van marktpotentie voor nieuwe producten, klanttevredenheid, vaststellen van verbetermogelijkheden voor bestaande producten en diensten. Het onderzoek wordt zowel voor overheden als voor (OV)-bedrijven uitgevoerd. Wij hebben ervaring met een groot aantal onderzoeksvormen; bij MuConsult zijn marktonderzoekers zeer actief.

Een veelgebruikte techniek voor het doen van marktonderzoek is het Stated Preference (kortweg: SP) onderzoek, ook wel bekend als conjunct meten. Deze methode wordt onder meer toegepast om inzicht te geven in (gedrags)effecten van nog niet toegepaste maatregelen en om marktpotenties kwantitatief in kaart te brengen. Met de SP onderzoekmethode is het mogelijk om toekomstig (keuze)gedrag van (groepen) personen te voorspellen door respondenten meerdere malen (hypothetische) producten te laten beoordelen bij veranderingen van bestaande kenmerken van een product (bijvoorbeeld: het effect van een prijs- of reistijdverandering op de vervoerwijzekeuze), of de introductie van een geheel nieuw product. Het onderzoek is uitgevoerd naar tariefstelling OV, effecten van fiscale maatregelen, waardering van specifieke OV-diensten en dergelijke.