\

munieuws

Gerelateerd

MaaS-waardige bestekeisen

CROW-KpVV heeft in samenwerking met DOVA concrete teksten opgesteld om OV-Concessies MaaS-waardig te maken. Deze zijn in december 2019 vastgesteld door het nationaal openbaar vervoer beraad (NOVB). Onze collega’s Jaap Sytsma en Edward Rosbergen hebben deze eisen samen met Fredo Schotanus (Significant), Antoinette Wieman en Witold van Ratingen (Bizaline) vormgegeven.

De 8 heldere, uniforme eisen en de toelichtende rapportage helpen OV-autoriteiten en vervoerbedrijven bij het “MaaS-waardig” inrichten van hun concessies, rekening houdend met toekomstige ontwikkelingen. De verkoop van mobiliteitsproducten door derden, het uitwisselen van data en de omgang met klachten zijn een paar van de onderwerpen waar aandacht aan is gegeven.

De eisen moeten in ieder geval een plek krijgen in de OV-Concessies die vanaf nu worden aanbesteed. Daarnaast is de intentie om ook lopende OV-Concessies al zoveel mogelijk MaaS-waardig te maken. De eisen zullen periodiek worden geactualiseerd wanneer ontwikkelingen rond MaaS en/of ervaringen van OV-autoriteiten, vervoerbedrijven en MaaS-aanbieders daar aanleiding toe geven.

Meer informatie staat op de site van het CROW.