\

munieuws

Gerelateerd

MuConsult betrokken bij Mobiliteitsbeeld 2019

Onlangs verscheen het Mobiliteitsbeeld 2019 van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. Het Mobiliteitsbeeld geeft een overzicht van alle belangrijke ontwikkelingen en actuele cijfers rond de mobiliteit in Nederland. MuConsult heeft ook dit jaar een bijdrage geleverd aan het Mobiliteitsbeeld middels het verzamelen en analyseren van de gegevens voor de bereikbaarheid op het hoofdwegennet. Meer informatie over het Mobiliteitsbeeld leest u hier of neem contact op met Rinus Haaijer.