\

munieuws

Gerelateerd

Presentatie MuConsult tijdens Eindevaluatie IMMA projecten

In Utrecht vond op woensdag 20 november de slotbijeenkomst plaats van het platform IMMA. Casper Stelling was namens MuConsult aanwezig en gaf een presentatie over de projecten van IMMA.

De afkorting IMMA staat voor Integrale Mobiliteitsmanagement Architectuur. IMMA was een set procedures en afspraken om gestalte te geven aan de publiek-private samenwerking bij de spitsmijden- en fietsstimuleringsprojecten van Beter Benutten. Beter Benutten is al geruime tijd afgerond en de laatste IMMA projecten zijn uitgevoerd.

Spitsmijden

Tijdens de eindevaluatie IMMA projecten, geleid door Katya Ivanova van het ministerie van IenW, vertelden diverse sprekers over de resultaten en toekomst van IMMA. Casper Stelling van MuConsult was één van de sprekers en presenteerde de resultaten van de projecten. Hij vertelde hoe spitsmijdenprojecten zich hebben ontwikkeld in drie generaties op basis van de verschillende meta-evaluaties die MuConsult uitvoerde. Ten opzichte van eerdere projecten zijn de beloningen per spitsmijding omlaag gegaan. Ook is er meer focus op een modal shift - verandering van vervoerwijze - naar fiets. Meer resultaten staan in Caspers presentatie van de slotbijeenkomst.

Casper_Stelling_IMMA_Presentatie.pdf

Casper Stelling presenteert IMMA