\

munieuws

Gerelateerd

Onderzoekers MuConsult presenteren CVS papers

De Stichting Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk, kortweg CVS, organiseert ieder jaar een tweedaags congres op het gebied van verkeer, vervoer en ruimtelijke ordening. Tijdens het congres presenteerden Sjors de Ridder, Maartje van der Aa en Geert Koops hun papers.

Langeafstandsbusvervoer

Sjors de Ridder presenteerde samen met voormalig stagiair Joris Smid hun CVS paper met als titel “Langeafstandsbusvervoer, een status aparte”. Het afgelopen decennium heeft het langeafstandsbusvervoer in Europa een explosieve groei doorgemaakt. Ook in Nederland is dat niet onopgemerkt gebleven. Het competitieve prijs-comfort karakter heeft ervoor gezorgd dat steeds meer mensen gebruik maken van de lijndiensten die aangeboden worden. De introductie van langeafstandsbussen gaat echter niet zonder slag of stoot. Het paper gaat in op de uitdagingen waar diverse partijen mee worstelen.

Effecten fietsbeleid werkgevers

Maartje van der Aa co-presenteerde het paper “Het effect van fiets kilometervergoeding op fietsgebruik”. Het programma Fiets van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenW) werkt aan het verduurzamen van de mobiliteit in Nederland. Staatsecretaris Van Veldhoven heeft de ambitie uitgesproken om 200.000 extra forensen uit de auto en op de fiets te stimuleren. Het aanbieden van een reiskostenvergoeding voor fietsers is één van de mogelijkheden om fietsen onder werknemers te stimuleren. Het onderzoek geeft inzicht in hoeverre de fiets kilometervergoeding momenteel wordt aangeboden door werkgevers, of werknemers deze vergoeding gebruiken en wat het effect is van de fiets kilometervergoeding op het fietsgedrag van werknemers.

Vitaliteitspilot

Het tweede paper dat Maartje van der Aa presenteerde had als onderwerp “De rol van bewegen in mobiliteit: de vitaliteispilot van Maastricht Bereikbaar”. Programmabureau Maastricht Bereikbaar zet zich in voor duurzame en slimme mobiliteit door het reisgedrag van medewerkers van aangesloten partners te bevorderen in de regio Zuid-Limburg. Vanwege interesse vanuit de aangesloten partners, richt Maastricht Bereikbaar zich naast bereikbaarheid en duurzaamheid ook op het thema ‘Vitaliteit’. De doelstelling met betrekking tot het thema vitaliteit is om twee procent van het Zuid-Limburgse ziekteverzuim op te vangen door middel van het stimuleren van beweging door actief reisgedrag in de periode 2019-2022. Om deze doelstelling te behalen maakt Maastricht Bereikbaar gebruik van een VitOscan, een vitaliteitpilot en een effectmeting. Tijdens de presentatie werden de resultaten gedeeld.

SUMP

Geert Koops presenteerde zijn discussienota “SUMP als onderdeel van omgevingsplan”. De overheid is in toenemende mate druk met de kritisch meekijkende burger tevreden te houden. In deze trend past een nieuwe wet op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, een wet met een veel prominentere plaats voor participatie. De naam van deze nieuwe wet is de omgevingswet. De hamvraag die wij als onderzoekers bij MuConsult ons stellen is hoe met deze nieuwe wetgeving om te gaan. Mobiliteitsbeleid moet op een andere manier tot stand komen, met een prominentere plaats voor participatie en multidisciplinariteit. Een mogelijk instrument om mobiliteitsplannen omgevingswet-proof te maken is in onze ogen een SUMP.

 sjors de ridder presenteert zijn CVS paper