\

munieuws

Gerelateerd

Personeelsmonitor 2018 gepubliceerd

Sinds 1993 wordt de sociale veiligheid van het rijdend en toezichthoudend personeel in het openbaar vervoer door middel van enquêtes in kaart gebracht. Deze Personeelsmonitor levert landelijke kerncijfers over de objectieve veiligheid (het aantal feitelijke incidenten), de subjectieve veiligheid (het gevoel van veiligheid) en het personeelsoordeel over het veiligheidsbeleid van de werkgever. Sinds 2010 mag MuConsult het onderzoek uitvoeren.


Het onderzoek vindt elke twee jaar plaats bij alle openbaarvervoerbedrijven. Begin 2019 is een enquête uitgezet om het oordeel van het ov-personeel over het jaar 2018 in kaart te brengen. Om de drempel voor deelname aan de Personeelsmonitor  zo laag mogelijk te houden is er net als in voorgaande jaren gebruik gemaakt van zowel papieren als digitale vragenlijsten. Dit jaar neemt NS weer deel aan dit onderzoek. Door de deelname van NS ontstaat er een integraal beeld van de sociale veiligheid in het gehele Nederlandse openbaar vervoer.