\

munieuws

Gerelateerd

Voorbereiding aanbesteding concessie Zaanstreek-Waterland

Onlangs heeft het Dagelijks Bestuur van de Vervoerregio Amsterdam het ontwerp-Programma van Eisen voor de nieuwe OV-concessie Zaanstreek-Waterland vrijgegeven. Het ontwerp-PvE is voor advies voorgelegd aan de consumentenorganisaties verenigd in de ReizigersAdviesRaad en adviescommissies van de Vervoerregio. Daarnaast is het voor iedereen mogelijk om te reageren op het ontwerp-PvE. De adviezen en reacties worden gebundeld in een reactienota, die in oktober samen met het definitieve Programma van Eisen wordt gepubliceerd.

In het ontwerp-PvE worden onder meer accenten gelegd op de transitie naar Zero Emissie busvervoer, de kwaliteit van de dienstverlening en reisbeleving. Het ontwerp-PvE is tot stand gekomen na een intensief consultatietraject waarbij gemeenteraadsleden, consumentenorganisaties en reizigers zijn gevraagd mee te denken over de kwaliteit van het OV-aanbod in de regio.

MuConsult levert de penvoerders voor de aanbestedingsdocumenten. Hieronder vallen niet alleen dit ontwerp-Programma van Eisen, maar ook de Aanbestedingsstrategie, voor de OV-concessie Zaanstreek-Waterland. Daarnaast heeft een medewerker van MuConsult het consultatietraject gecoördineerd.

Meer informatie over het ontwerp-plan van aanpak is te vinden op de website van de Vervoerregio Amsterdam.