\

munieuws

Gerelateerd

Provincie Zeeland en Bereikbaar Onderwijs

Hoe kan een provincie bereikbaarheid van onderwijs waarborgen, rekening houdend met demografische, ruimtelijke, onderwijskundige en vervoerskundige ontwikkelingen van de toekomst? MuConsult deed onderzoek voor de provincie Zeeland naar kansen met draagvlak om onderwijs bereikbaar te houden op korte en lange termijn. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van een integrale probleemanalyse, interviews en interactieve workshops met stakeholders in het onderwijs, openbaar vervoer, gemeenten en de provincie.

 

Samen hebben wij dertig kansrijke oplossingen gedefinieerd binnen de vier kaders van Beter Benutten Onderwijs (anders reizen, anders roosteren, niet reizen en locatiebeheer). Opvallende uitkomsten uit het onderzoek hoe de provincie er voor kan zorgen dat onderwijs bereikbaar blijft zijn:

  1. De e-bike wint aan populariteit onder de doelgroep en kan op korte termijn effect behalen;
  2. 75% van de reizigers in het OV is scholier of student, wat betekent dat zij allen vrijwel op hetzelfde moment gebruik maken van het openbaar vervoer.
  3. Beslissingen van onderwijsinstellingen hebben effect op de dienstregeling en inzet van vervoerders. Andersom hebben maatregelen van vervoerders ook effect op de bereikbaarheid van instellingen.

Samenwerking en maatwerk is dus noodzakelijk.