\

munieuws

Gerelateerd

Aanbesteding OV-concessie IJssel-Vecht van start

De aanbestedingsprocedure van het busvervoer in de streek IJssel-Vecht is 6 februari van start gegaan. Dat hebben de colleges van Gedeputeerde Staten van Flevoland, Gelderland en Overijssel besloten. Zij werken samen in deze aanbesteding, die delen van alle drie de provincies beslaat (west-Overijssel, grote delen van Flevoland en de Veluwe).

Vervoerders hebben tot 5 juni de gelegenheid om een aanbod in te dienen. Rond begin september van dit jaar is bekend welke vervoerder het busvervoer mag gaan uitvoeren per december 2020, voor een periode van tien jaar. Meer informatie over de start van de aanbestedingsprocedure leest u op de site van de provincie Overijssel.

MuConsult levert de projectleider, projectsecretaris, vervoerkundige en penvoerder voor de aanbesteding van deze concessie en was hiervoor nauw betrokken bij het opstellen van de Nota van Uitgangspunten en het ontwerp-PvE, die de basis vormden voor de aanbestedingsdocumenten. De belangrijkste aanbestedingsdocumenten kunt u hier downloaden