\

munieuws

Gerelateerd

Onderzoek naar gevolgen verdere openstelling markt voor busvervoer

Bevordering van het lange afstandsbusvervoer als concurrerende mobiliteitsvorm komt volgens de Europese Commissie het milieu, de economie en de samenleving ten goede. Ook bevordert het de bereikbaarheid van alle regio‚Äôs voor grote groepen mensen. De Commissie stelt voor de markten voor busvervoer verder open te stellen door de huidige Verordening 1073/2009 op een aantal punten te wijzigen. De Europese Commissie stelt onder andere voor dat er geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen binnenlands en internationaal vervoer. Hiermee vervalt het begrip cabotage in het busvervoer. Voor busvervoer over afstanden langer dan 100 kilometer is geen concessie meer nodig. Voor busvervoer korter dan 100 kilometer wil de Commissie een economische evenwichtstoets invoeren ter bescherming van bestaande bus-concessies. Daarnaast moeten er regels komen voor een niet-discriminerende toegang tot busterminals.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft MuConsult gevraagd een aantal mogelijke effecten van het voorstel van de Commissie in kaart te brengen. Onlangs heeft het ministerie deze impactanalyse aan de Tweede Kamer aangeboden.

Uit de door onze adviseurs Roeland Pieper, Sjors de Ridder en Henk Meurs, uitgevoerde impactanalyse blijkt dat het lange afstandsbusvervoer een waardevolle aanvulling is op het bestaande aanbod van openbaar vervoer. In het marktsegment van buslijnen langer dan 100 kilometer zal vrije toetreding mogelijk worden. Omdat in Nederland momenteel nauwelijks buslijnen langer dan 100 kilometer bestaan, is geen groot effect op bestaand busvervoer te verwachten. Wel zou het spoorvervoer concurrentie kunnen ondervinden van langeafstandsbusvervoer. Aangezien het huidige spoorproduct in Nederland vanwege de hoge frequenties en hoge snelheden van goede kwaliteit is, zal de impact van langeafstandsbussen ook hier waarschijnlijk beperkt zijn. De langeafstandsbus zou wel kunnen concurreren met lage tarieven. Hierdoor zouden nieuwe reizigersgroepen kunnen worden bediend die nu de trein te duur vinden. In het marktsegment van busverbindingen korter dan 100 kilometer is de economische evenwichtstoets van toepassing. In het herzieningsvoorstel van de Commissie is deze toets niet verder uitgewerkt, waardoor de te verwachten impact nog niet te bepalen was.

De afgelopen jaren is het langeafstandsbusvervoer in Nederland sterk gegroeid. Voor vervoersautoriteiten en gemeenten biedt dit zowel kansen als uitdagingen. Het langafstandsbusvervoer biedt extra reismogelijkheden en draagt daarmee bij aan een duurzame bereikbaarheid. De snelle groei zorgt ook voor uitdagingen. Er is sprake van een toename van het aantal bussen, drukte op bestaande bushaltes, een langere halteertijd/dynamiek, medegebruik van busbanen en soms overlast van reizigers. Sommige gemeenten faciliteren het langeafstandsbusvervoer in de vorm van speciale voorzieningen. De gemeente Maastricht bijvoorbeeld wil de groei van langeafstandsbusvervoer in goede banen leiden door de realisatie van een langeafstandsbusstation als onderdeel van een internationaal OV-knooppunt. MuConsult ondersteunt de gemeente Maastricht bij de inrichting, exploitatie en gebruik van het nieuwe busstation.

De behandeling van het herzieningsvoorstel van Europese Verordening 1073/2009 in het Europees Parlement moet nog geagendeerd worden.