\

munieuws

Gerelateerd

Transitie naar Zero Emissie

Eind oktober jl heeft onze adviseur Openbaar Vervoer Sjors de Ridder deelgenomen aan de UITP-training in Turijn over Elektrische bussen. Deze training ging in op alle facetten die een rol spelen bij de introductie van zero emissie openbaar vervoer. De transitie van conventioneel vervoer naar batterij-elektrisch of waterstof elektrisch vervoer is meer dan het aanschaffen van nieuwe bussen. De overgang naar zero-emissie vervoer is een systeemverandering waarbij er van concessiehouders en concessieverleners inspanningen worden gevraagd die verder reiken dan het huidige dienst aanbod. Een elektrische bus moet u daarmee zien als tram met stuur zonder rails.  

Nederland loopt binnen Europa ver voorop met de ambitie voor introductie van zero emissie vervoer. De snelheid van de systeemverandering is alleen te behouden wanneer realistische doelen gesteld worden. De afweging tussen ambities, belangen, realiseerbaarheid en kosten moet zorgvuldig gemaakt worden zodat vervoerders, leveranciers, gemeenten en netbeheerders in staat blijven de stappen van de concessieverlener te volgen.

Bent u benieuwd welke stappen u moet zetten bij de transitie naar Zero emissie busvervoer, een inschatting van de kosten en/of bent u benieuwd naar de nieuwste inzichten?

Neem dan contact op met Sjors de Ridder.

bus2