\

munieuws

Gerelateerd

Leerplatform MIRT: Verankering Beter Benutten

In het programma Beter Benutten is veel ervaring opgedaan met benuttingsmaatregelen.

Deze ervaring is relevant voor MIRT-onderzoeken, MIRT-verkenningen en gebiedsgerichte programma’s waarin deze benuttingsmaatregelen steeds vaker een (prominente) plek krijgen.

Daarnaast is - in bredere zin - in Beter Benutten veel ervaring opgedaan met de probleemanalyse, het uitwerken van oplossingen, het besluitvormingsproces en de betrokkenheid van verschillende stakeholders. Ook deze ervaringen zijn relevant voor (de organisatie van) MIRT-onderzoeken, MIRT-verkenningen en gebiedsprogramma’s. Om deze ervaringen te delen met betrokkenen bij MIRT-trajecten en hen te inspireren bij het uitwerken van de benuttingsmaatregelen is een handreiking Beter Benutten in MIRT gemaakt.

Het Leerplatform MIRT organiseert op 1 november a.s. een themabijeenkomst Beter Benutten in MIRT.

Tijdens deze bijeenkomst wordt de handreiking gepresenteerd. Daarnaast worden specifieke onderwerpen uit de handreiking via subsessies verder uitgediept.

We staan onder andere stil bij gedragsmaatregelen en de werkgeversaanpak, MIRT A2 als traject waar veel elementen van Beter Benutten zijn ingebracht, smart mobility en de governance van MIRT-projecten geënt op Beter Benutten ervaringen.

Doel van de bijeenkomst is om met betrokkenen binnen MIRT kennis te delen over hoe de werkwijze van Beter Benutten in MIRT-projecten kan worden toegepast en om een dialoog tot stand te brengen tussen MIRT- en BB-betrokkenen zodat zij in gezamenlijk gesprek elkaar kunnen inspireren.

Het idee achter dit initiatief is dat het programma Beter Benutten bijna is afgerond, maar de werkwijze niet verloren gaat en steeds meer een plek kan krijgen in het reguliere werk.

De handreiking en de themabijeenkomst dragen hieraan bij. Genodigden zijn zowel betrokkenen bij MIRT als Beter Benutten.

De locatie van de bijeenkomst is Movares, Utrecht.

Dit ligt nabij Utrecht CS. De bijeenkomst is van 14:00 tot 17:30. Meer informatie over het specifieke programma en mogelijkheid tot inschrijven vindt u op: 

Link naar de event pagina

Onder de verschillende sprekers zal tevens Casper Stelling van MuConsult een presentatie geven.

waterweg