\

munieuws

Gerelateerd

OV-concessie IJssel-Vecht vastgesteld - Ontwerp-Programma van Eisen

Op 4 september j.l. hebben Gedeputeerde Staten van de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel het ontwerp-Programma van Eisen voor de nieuwe OV-concessie IJssel-Vecht vrijgegeven. Het ontwerp-programma van eisen is voor advies/reactie voorgelegd aan consumentenorganisaties, gemeenten, aangrenzende concessieverleners en (via Negometrix) marktpartijen. Daarnaast kunnen Provinciale Staten van de drie provincies wensen en bedenkingen meegeven aan GS.

Uitgangspunt voor het ontwerp-PvE is een ‘ademende’ concessie die de concessiehouder stimuleert om steeds zo goed mogelijk in de vervoerbehoeften van reizigers te voorzien. Met functioneel omschreven eisen krijgt de concessiehouder de ruimte om de (vervoer)kwaliteit die de concessieverleners willen bereiken, te leveren en te verbeteren. De concessieverleners dagen de concessiehouder daarbij uit het Openbaar Vervoer te versterken en voor reizigers aantrekkelijk te houden. U kunt het ontwerp-PvE hier downloaden.

MuConsult levert de projectleider, projectsecretaris en penvoerder voor de aanbesteding van deze concessie en was hiervoor nauw betrokken bij het opstellen van de Nota van Uitgangspunten, die de basis voor het ontwerp-PvE vormt.