\

munieuws

Gerelateerd

Werkconferentie Personenvervoer over Water

Werkconferentie Personenvervoer over Water

Op 28 september vond in Dordrecht de werkconferentie Personenvervoer over Water (PoW) plaats. Uit de opkomst, met ongeveer vijftig vertegenwoordigers van overheden, vervoerders en andere belanghebbenden, bleek duidelijk dat het onderwerp sterk leeft. Tijdens de conferentie werden de mogelijkheden onderzocht hoe enerzijds de huidige PoW-verbindingen kunnen worden versterkt en waar anderzijds mogelijkheden zijn om het netwerk uit te breiden. Na de opening door portefeuillehouder Hans Tanis (wethouder gemeente Sliedrecht), presenteerde MuConsult de eerste uitkomsten van onderzoek naar ketenmobiliteit en vervoerwaarden. Vervolgens gingen de deelnemers in drie deelsessies in op de kansen voor PoW in hun eigen regio. Daarbij is een groot aantal ideeën geopperd om de sterke punten van en kansen voor PoW optimaal te benutten, zoals het verplaatsen van sommige haltes, nieuwe haltes bij woningbouwlocaties, een betere aansluiting op het OV en de inzet van deelfietsen. Deze worden meegenomen bij het vervolg van het onderzoek van MuConsult. Tijdens de plenaire afsluiting onder leiding van dagvoorzitter Marc Maartens werden de ideeën bediscussieerd en aangescherpt.

De conferentie komt voort uit de Toekomstvisie Personenvervoer over Water van de Provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, Gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam en Drechtsteden. Laatst genoemde was gastheer van de bijeenkomst. De uitkomsten van de conferentie gebruikt MuConsult als input voor de studie naar de vervoerwaarde van de voorstellen. Onder meer op basis van de uitkomsten zal de aanbesteding van het toekomstige netwerk vorm worden gegeven.